> Probleme la trimiterea documentului scanat > Nu se pot trimite documente scanate
54XL-04U

Nu se pot trimite documente scanate

Este posibil să existe setări incorecte pentru trimitere sau pentru server. Verificaţi următoarele.
O altă cauză ar putea fi o problemă cu conexiunea dintre aparat şi computer. Consultaţi şi articolele de mai jos.

Aţi setat adresa de e-mail a aparatului?

Verificaţi dacă adresa de e-mail este setată corect.

Informaţiile despre destinaţie sunt specificate corect?

Verificaţi dacă informaţiile despre destinaţie sunt specificate corect.

Se poate trimite un mesaj e-mail de la computer?

Verificaţi dacă puteţi să trimiteţi un mesaj e-mail folosind acelaşi server de e-mail ca cel setat pentru aparat.

Setările de trimitere a mesajelor e-mail sunt corecte?

Verificaţi setările de bază pentru trimiterea mesajelor e-mail.
Utilizaţi funcţia Remote UI (IU la distanţă) pentru a configura stările detaliate pentru autentificarea POP înainte de trimitere sau pentru comunicaţiile criptate.

Setările serverului SMTP şi ale serverului DNS sunt corecte?

Dacă mesajele e-mail nu se pot trimite, verificaţi dacă sunt setate corect serverele SMTP sau DNS.

Informaţiile despre server, inclusiv parola, sunt corecte?

Verificaţi dacă parola de conectare şi celelalte informaţii despre server sunt înregistrate corect.

Dimensiunea datelor din fişierele ataşate nu este prea mare?

Reduceţi dimensiunea datelor fişierelor de trimis prin e-mail.

Setările de trimitere prin SMB sunt corecte?

Verificaţi setările de trimitere prin SMB.
NOTĂ
Setările suplimentare pot fi necesare, în funcţie de reţeaua pe care o utilizaţi. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de internet sau administratorului reţelei.
Pentru a activa TLS pentru e-mail.
Pentru a modifica numerele porturilor.