> Hlásenia a Chybové kódy > Protiopatrenia pre každý chybový kód
54Y7-039

Protiopatrenia pre každý chybový kód

V nasledujúcej časti nájdete možné príčiny a riešenia jednotlivých chybových kódov.
Ak nastane chyba, napríklad neúspešná tlač alebo ak nemôžete odoslať alebo prijať fax alebo naskenovaný originál, príslušný chybový kód sa zobrazí v zostave alebo na obrazovke výpisu úlohy ako trojciferné číslo.
Postup vytlačenia chybového hlásenia a informácie v hlásení nájdete v časti .
Podrobnosti o obrazovke výpisu úlohy nájdete v časti .

#001 až #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 až #499

#401
#406
#408

#701 až #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 až #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 až #999

#934
#995