> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré
54Y7-09A

Výsledky tlače nie sú dosť dobré

Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé, vyskúšajte nasledujúce možné riešenia.
Nečistoty vo vnútri stroja môžu ovplyvniť výsledky tlače. Najskôr vykonajte údržbu a čistenie zariadenia.