> בעיות בשליחת מסמכים שנסרקו > לא ניתן לשלוח מסמכים שנסרקו
54AS-094

לא ניתן לשלוח מסמכים שנסרקו

סיבה אפשרית היא הגדרות שליחה או שרת שגויות. בדוק את הדברים הבאים.
בעיה בחיבור בין המכשיר לבין המחשב והמחשב עשויה להיות סיבה אפשרית נוספת. בנוסף, עיין בפריטים להלן.

האם כתובת הדוא"ל של המכשיר מוגדרת?

בדוק האם כתובת הדוא"ל מוגדרת כהלכה.

האם פרטי היעד מצוינים כהלכה?

בדוק האם פרטי היעד מצוינים כהלכה.

האם ניתן לשלוח דוא"ל מהמחשב?

בדוק האם ניתן לשלוח דוא"ל באמצעות אותו שרת דוא"ל של המכשיר.

האם הגדרות שליחת הדוא"ל תקינות?

בדוק את הגדרות שליחת הדוא"ל הבסיסיות.
השתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי להגדיר את ההגדרות המפורטות עבור אימות POP לפני שליחה או עבור תקשורת מוצפנת.

האם הגדרות שרת ה-SMTP או שרת ה-DNS תקינות?

אם לא ניתן לשלוח דוא"ל, בדוק האם שרת ה-SMTP או שרת ה-DNS מוגדרים כהלכה.

האם פרטי השרת, כגון הסיסמה, נכונים?

בדוק האם סיסמת הכניסה ופרטי השרת האחרים רשומים כהלכה.

האם גודל הנתונים של הקבצים המצורפים גדול מדי?

הקטן את גודל הנתונים של הקבצים המיועדים לשליחה באמצעות הדוא"ל.

האם הגדרות השליחה של ה-SMB תקינות?

בדוק את הגדרות השליחה של ה-SMB.
הערה
ייתכן שיידרשו הגדרות נוספות, בהתאם לרשת שבה אתה משתמש. למידע נוסף, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט או מנהל הרשת שלך.
להפעלת TLS עבור שליחת דוא"ל.
לשינוי מספרי היציאות.