> בעיות בחיבור LAN אלחוטי > לא ניתן להתחבר לרשת (חיבור LAN אלחוטי)
54AS-084

לא ניתן להתחבר לרשת (חיבור LAN אלחוטי)

סיבה אפשרית היא שהגדרות החיבור למכשיר, הגדרות הנתב האלחוטי או הגדרות נקודת הגישה שגויות. בדוק את הדברים הבאים.
בנוסף, עיין בפריטים להלן.

האם המכשיר הותקן כראוי ומוכן לחיבור לרשת?

בדוק את החיבור לרשת. כאשר המכשיר לא מצליח להתחבר ל-LAN האלחוטי

האם סמליל ה-Wi-Fi מוצג Home במסך?

בדוק האם נבחרה האפשרות חיבור LAN אלחוטי.

האם בדקת את ההגדרות של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה?

בדוק האם מפתח הרשת מוגדר כהלכה.
הערה
למידע נוסף אודות כיצד לבדוק את מפתח הרשת, עיין במדריך ההוראות של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה או צור קשר עם היצרן.
בדוק שמפתח ההצפנה שנוצר באופן אוטומטי (הקסדצימלי) לא נבחר. כדי לאפשר את התקשורת מבלי לשנות את ההגדרות של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה, הגדר את הגדרות חיבור ה-LAN האלחוטי באמצעות הזנה ידנית.
אם הנתב האלחוטי או נקודת הגישה הוגדר כמתואר להלן, שנה את הגדרות הנתב.
כתובת ה-MAC של המכשיר והמחשב נדחתה על ידי פונקציית סינון מנת כתובת ה-MAC*.
אם רק IEEE 802.11n משמש לתקשורת אלחוטית, WEP נבחר או ששיטת ההצפנה WPA/WPA2 מוגדרת ל-TKIP.
*פונקציה להרשאת תקשורת עם התקנים בעלי כתובות MAC ספציפיות בלבד ואיסור על תקשורת עם התקנים אחרים.

האם ה-SSID של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה שאליו מחובר המחשב וזה של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה שאליו מחובר המכשיר זהים?

בדוק את הגדרות המכשיר והמחשב.
לבדיקת ה-SSID שאליו מחובר המכשיר
לבדיקת ה-SSID שאליו מחובר המחשב
אם הם שונים, אפס את הגדרות חיבור ה-LAN האלחוטי של מכשיר זה.
הערה
כשאתה מאפס את הגדרות חיבור ה-LAN האלחוטי
באשר לנתב האלחוטי או לנקודת הגישה, בחר את הנתב או הנקודה עם ה-SSID שאליו מחובר המחשב.