> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר > חסימות נייר ביחידה הראשית
54AS-009

חסימות נייר ביחידה הראשית

הסר את הנייר שנתקע בהתאם להליך שמתאים למיקום שבו הנייר נתקע.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
מגש הפלט/הצד האחורי Pחסימות נייר בצד הקדמי והאחורי (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
מגש הפלט/הצד האחורי Pחסימות נייר בצד הקדמי והאחורי (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Pחסימות נייר בצד הקדמי והאחורי (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

אם לא ניתן להוציא את הנייר התקוע בקלות, אל תנסה למשוך אותו בכוח אלא המשך לשלב הבא.
1
משוך בעדינות את הנייר.
2
פתח את המכסה האחורי.
3
משוך בעדינות את הנייר.
4
הרם את יחידת הדופלקס.
5
משוך בעדינות את הנייר.
6
סגור את המכסה האחורי.

Pחסימות נייר בצד הקדמי והאחורי (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

אם לא ניתן להוציא את הנייר התקוע בקלות, אל תנסה למשוך אותו בכוח אלא המשך לשלב הבא.
1
משוך בעדינות את הנייר.
2
פתח את המכסה האחורי.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
משוך בעדינות את הנייר.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
סגור את המכסה האחורי.