> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نتایج چاپی کم رنگ است
54A0-02A

نتایج چاپی کم رنگ است

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده یا مقدار کارتریج تونر در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید. همچنین، تنظیمات مربوط به نوع و اندازه کاغذ را به‌درستی مشخص کنید.

از کاغذی استفاده می‌کنید که گرد بیشتری دارد؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

استفاده از کاغذی که گرد و خاک زیادی دارد می‌تواند منجر به نتیجه چاپی کم رنگ یا خط‌دار شود. تنظیم <Corr. Img. Corrup. by Ppr. Dust> روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر شود.

آیا بسته به نوع کاغذ یا شرایط محیطی، چاپ کم رنگ است یا از نظر تراکم نامنظم می‌شود؟

تنظیم <Reduce Toner Flaking> را تغییر دهید. تغییر تنظیم حالت ممکن است مشکل را رفع کند.
نکته
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
جلوه بهبود با <Mode 2> نسبت به <Mode 1> قوی‌تر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
تنظیم یک جلوه بهبود بزرگتر می‌تواند موجب تاخوردگی نتایج چاپی یا سرعت چاپ کمتر شود.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است در نواحی خالی تصاویر سایه‌دار ظاهر شود.

آیا از دستگاه در محیطی با رطوبت بالا استفاده می‌کنید؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

تنظیم <Reduce Toner Fixing Stain 2> روی <Mode 2> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <Mode 2> تنظیم کنید، ممکن است نتایج چاپ تاخورده شوند.

آیا دستگاه در محیطی نصب شده که تغییرات دمایی سریع و قابل توجه هستند؟

زمانی که دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است به سرعت تغییر می‌کند، تقطیر روی می‌دهد که می‌تواند موجب کم رنگ شدن یا پس زدن رنگ در تصاویر و متن شود. اگر <Control Condensation> روی <On> تنظیم است، تقطیر داخل دستگاه از بین می‌رود. ممکن است بر اثر تغییرات دمایی، از بین رفتن تقطیر به‌صورت خودکار انجام شود.
مهم
زمانی که تقطیر تمیز می‌شود، ممکن است چاپ به‌درستی انجام نشود و کاغذ خالی خارج شود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، لازم است دستگاه را روشن نگه دارید تا اثر تقطیر از بین برود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، تنظیم "خاموش شدن خودکار" غیرفعال است.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید.

آیا درست بعد از تعویض کارتریج تونر، نتایج چاپی کم‌رنگ می‌شوند؟

ممکن است درست بعد از جایگزین کردن کارتریج‌های تونر با نمونه‌های جدید نتایج چاپی کم رنگ شوند. در این حالت، تنظیم <Rdc. Faint Print After Rplc. Cart.> روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، زمانی که کارتریج‌های تونر جدید جایگزین می‌شوند این تنظیمات اعمال می‌شوند.
درست بعد از تعویض کارتریج، مدت زمان خاصی لازم است تا تونر به‌صورت یکنواخت داخل کارتریج پخش شود.