> مشکلات مربوط به اتصال LAN بی‌سیم > اتصال به شبکه (اتصال LAN بی‌سیم) امکان‌پذیر نیست
54A0-00S

اتصال به شبکه (اتصال LAN بی‌سیم) امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که تنظیمات دستگاه، روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی اشتباه است. موارد زیر را بازبینی کنید.
همچنین، موارد زیر را بررسی کنید.

آیا دستگاه به‌درستی نصب شده و برای اتصال به شبکه آماده است؟

اتصال شبکه را بررسی کنید. زمانی که دستگاه نمی‌تواند به یک LAN بی‌سیم وصل شود

آیا نماد Wi-Fi در صفحه Home نمایش داده می‌شود؟

بررسی کنید که اتصال LAN بی‌سیم انتخاب شده باشد.

تنظیمات روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را بررسی کرده‌اید؟

بررسی کنید که کلید شبکه به‌درستی تنظیم شده باشد.
نکته
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه بررسی کلید شبکه، به دفترچه دستورالعمل روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.
بررسی کنید کلید WEP که به‌طور خودکار ایجاد شده است (هگزادسیمال) انتخاب نشده باشد. برای فعال کردن ارتباط بدون تغییر تنظیمات روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی، تنظیمات اتصال LAN بی‌سیم را به‌طور دستی پیکربندی کنید.
اگر روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی به شرح زیر تنظیم شده باشد، تنظیمات روتر را تغییر دهید.
آدرس MAC دستگاه و رایانه توسط عملکرد فیلتر کردن بسته آدرس MAC رد شده است*.
زمانی که تنها IEEE 802.11n برای ارتباط بی‌سیم استفاده شود، WEP انتخاب می‌شود یا روش رمزگذاری WPA/WPA2 بر روی TKIP تنظیم می‌شود.
*عملکردی است که به دستگاه‌هایی با آدرس MAC مشخص اجازه ارتباط می‌دهد و از برقراری سایر ارتباطات جلوگیری می‌کند.

آیا SSID روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی که رایانه به آن وصل شده با SSID روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی که دستگاه به آن وصل شده، یکسان است؟

تنظیمات دستگاه و رایانه را بررسی کنید.
برای بررسی SSID که دستگاه به آن وصل شده است
برای بررسی SSID که رایانه به آن وصل شده است
اگر SSID برای این دو متفاوت باشد، تنظیمات اتصال LAN بی‌سیم دستگاه را بازنشانی کنید.
نکته
زمانی که تنظیمات اتصال LAN بی‌سیم را بازنشانی می‌کنید
در روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی، موردی را با SSID که رایانه به آن وصل است، انتخاب کنید.