> การนำกระดาษที่ติดออก > เกี่ยวกับกระดาษติด > กระดาษติดในแหล่งจ่ายกระดาษ
51RK-009

กระดาษติดในแหล่งจ่ายกระดาษ

นำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาตามขั้นตอนที่ตรงกับตำแหน่งที่กระดาษติด
LBP664Cx
LBP623Cdw / LBP621Cw
ถาดอเนกประสงค์ กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์
ถาดใส่กระดาษ กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
ช่องป้อนกระดาษด้วยตนเอง กระดาษติดในช่องป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ถาดใส่กระดาษ กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ

กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์

ถ้ามีกระดาษใส่อยู่ในถาด ให้นำกระดาษออกมาก่อน หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกได้ง่าย อย่าใช้แรงดึงกระดาษที่ติดออก แต่ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับตำแหน่งอื่นที่มีกระดาษติดตามข้อความที่แสดงไว้
1
นำกระดาษที่ติดอยู่ในถาดอเนกประสงค์ออกมา
1
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
2
ปิดถาด
2
นำกระดาษที่ติดอยู่ในในเครื่องออกมา
1
ดึงถาดใส่กระดาษออกมาจนสุด และนำถาดใส่กระดาษออกมาโดยยกด้านหน้าขึ้น
2
กดปุ่มสีเขียว
อุปกรณ์นำส่งกระดาษจะเลื่อนลงมา
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
3
กดอุปกรณ์นำส่งกระดาษกลับเข้าที่
กดอุปกรณ์นำส่งกระดาษให้แน่นจนเข้าที่
4
ตั้งค่าถาดใส่กระดาษ
เมื่อคุณใส่ถาดใส่กระดาษโดยมี <แจ้งเพื่อตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ> ตั้งค่าเป็น <เปิด> หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น  
5
เลือก <ใช่> เมื่อข้อความ <นำกระดาษที่ติดออกทั้งหมดแล้วหรือไม่> ปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อขั้นตอนสำหรับกระดาษติดในบริเวณที่ส่งกระดาษออกปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (LBP664Cx)

กระดาษติดในช่องป้อนกระดาษด้วยตนเอง

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกได้ง่าย อย่าใช้แรงดึงกระดาษที่ติดออก แต่ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับตำแหน่งอื่นที่มีกระดาษติดตามข้อความที่แสดงไว้
1
ดึงถาดใส่กระดาษออกมาจนสุด และนำถาดใส่กระดาษออกมาโดยยกด้านหน้าขึ้น
2
ถอดอุปกรณ์นำส่งกระดาษออกมา
จับที่ด้านล่างของช่องป้อนกระดาษด้วยตนเอง และดึงอุปกรณ์นำส่งกระดาษออกมา
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
4
ใส่อุปกรณ์นำส่งกระดาษเข้าไปอย่างระมัดระวัง
กดอุปกรณ์นำส่งกระดาษให้แน่นจนเข้าที่
5
ตั้งค่าถาดใส่กระดาษ
เมื่อคุณใส่ถาดใส่กระดาษโดยมี <แจ้งเพื่อตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ> ตั้งค่าเป็น <เปิด> หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น  
6
เลือก <ใช่> เมื่อข้อความ <นำกระดาษที่ติดออกทั้งหมดแล้วหรือไม่> ปรากฏบนหน้าจอ

กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกได้ง่าย อย่าใช้แรงดึงกระดาษที่ติดออก แต่ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับตำแหน่งอื่นที่มีกระดาษติดตามข้อความที่แสดงไว้
1
ดึงถาดใส่กระดาษออกมาจนสุด และนำถาดใส่กระดาษออกมาโดยยกด้านหน้าขึ้น
2
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
เมื่อติดตั้งโมดูลตลับป้อนกระดาษที่เป็นอุปกรณ์เสริม ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมาในลักษณะเดียวกัน
3
ตั้งค่าถาดใส่กระดาษ
เมื่อคุณใส่ถาดใส่กระดาษโดยมี <แจ้งเพื่อตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ> ตั้งค่าเป็น <เปิด> หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น  
4
เลือก <ใช่> เมื่อข้อความ <นำกระดาษที่ติดออกทั้งหมดแล้วหรือไม่> ปรากฏบนหน้าจอ