> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού > Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού
5505-009

Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί ανάλογα με τη διαδικασία που ταιριάζει στο σημείο εμπλοκής του χαρτιού.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Συρτάρι χαρτιού Εμπλοκές χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας Εμπλοκές χαρτιού στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας
Συρτάρι χαρτιού Εμπλοκές χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Εάν το χαρτί είναι τοποθετημένο στον δίσκο, αφαιρέστε το πρώτα. Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Κλείστε τον δίσκο.
2
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το εσωτερικό της συσκευής.
1
Τραβήξτε το συρτάρι χαρτιού μέχρι να τερματίσει και αφαιρέστε το σηκώνοντας την μπροστινή πλευρά.
2
Πατήστε το πράσινο κουμπί.
Ο οδηγός μεταφοράς κατεβαίνει.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
3
Σπρώξτε ξανά τον οδηγό μεταφοράς στη θέση του.
Πιέστε απλά τον οδηγό μεταφοράς έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
4
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
Κατά την εισαγωγή του συρταριού χαρτιού με τη ρύθμιση <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού> να έχει οριστεί σε <On>, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.
5
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.
Όταν εμφανίζονται στην οθόνη οι διαδικασίες για εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή εξόδου. Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Εμπλοκές χαρτιού στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε το συρτάρι χαρτιού μέχρι να τερματίσει και αφαιρέστε το σηκώνοντας την μπροστινή πλευρά.
2
Αφαιρέστε τον οδηγό μεταφοράς.
Κρατήστε το κάτω μέρος της υποδοχής χειροκίνητης τροφοδοσίας και τραβήξτε έξω τον οδηγό μεταφοράς.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
4
Τοποθετήστε προσεκτικά τον οδηγό μεταφοράς στη θέση του.
Πιέστε απλά τον οδηγό μεταφοράς ξανά προς τα μέσα, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
5
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
Κατά την εισαγωγή του συρταριού χαρτιού με τη ρύθμιση <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού> να έχει οριστεί σε <On>, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.
6
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.

Εμπλοκές χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε το συρτάρι χαρτιού μέχρι να τερματίσει και αφαιρέστε το σηκώνοντας την μπροστινή πλευρά.
2
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Εάν είναι προσαρτημένη η προαιρετική μονάδα κασέτας τροφοδοσίας, τραβήξτε απαλά το χαρτί με τον ίδιο τρόπο.
3
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
Κατά την εισαγωγή του συρταριού χαρτιού με τη ρύθμιση <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού> να έχει οριστεί σε <On>, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.
4
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.