> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru > Zakleszczenia papieru w źródłach papieru
5513-009

Zakleszczenia papieru w źródłach papieru

Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Taca wielofunkcyjna Zakleszczenia papieru na tacy podajnika uniwersalnego
Szuflada na papier Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier
Szczelina podawania ręcznego (Zakleszczenia papieru w otworze podawania ręcznego)
Szuflada na papier Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier

Zakleszczenia papieru na tacy podajnika uniwersalnego

Jeśli arkusze papieru znajdują się na tacy, najpierw należy je wyjąć. Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij papier zakleszczony w tacy uniwersalnej.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Zamknij tacę.
2
Wyciągnij arkusz zakleszczony wewnątrz urządzenia.
1
Wyciągnij szufladę na papier do oporu, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej przedniej części.
2
Naciśnij zielony przycisk.
Prowadnica podawania zostaje obniżona.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Z powrotem wepchnij prowadnicę podawania.
Zdecydowanie dociśnij prowadnicę podawania, aż do usłyszenia kliknięcia.
4
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiad. o sprawdz.ust. papieru> ustawioną na wartość <Włącz>, wyświetli się ekran z potwierdzeniem.
5
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy usunięto cały zakleszczony papier?>.
Jeżeli procedura dla zakleszczonego papieru w miejscu wyprowadzania papieru wyświetlana jest na ekranie. Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Zakleszczenia papieru w otworze podawania ręcznego

Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij szufladę na papier do oporu, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej przedniej części.
2
Wyjmij prowadnicę podawania.
Przytrzymaj spód otworu podawania ręcznego i wyciągnij prowadnicę podawania.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Ostrożnie włóż prowadnicę podawania prosto do środka.
Zdecydowanie dociśnij prowadnicę podawania do środka, aż do usłyszenia kliknięcia.
5
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiad. o sprawdz.ust. papieru> ustawioną na wartość <Włącz>, wyświetli się ekran z potwierdzeniem.
6
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy usunięto cały zakleszczony papier?>.

Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier

Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij szufladę na papier do oporu, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej przedniej części.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
Jeżeli zamocowany jest dodatkowy kasetowy moduł podawania, należy ostrożnie wyciągnąć papier w ten sam sposób.
3
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiad. o sprawdz.ust. papieru> ustawioną na wartość <Włącz>, wyświetli się ekran z potwierdzeniem.
4
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy usunięto cały zakleszczony papier?>.