> Gestió > Ús de l'equip des d'un ordinador (Remote UI (IU remota)) > Importació/Exportació de dades configurades de l'equip (Remote UI (IU remota))
9EAJ-03W

Importació/Exportació de dades configurades de l'equip (Remote UI (IU remota))

En aquesta secció es descriu com utilitzar Remote UI (IU remota) per desar (exportar) dades, com ara destinacions i opcions de la llibreta d'adreces, a un ordinador i com importar les dades exportades a l'equip utilitzant Remote UI (IU remota).
IMPORTANT
Designeu un administrador per gestionar les operacions.
Les dades haurien de ser importades i exportades per un administrador amb privilegis d'administrador. La importació de dades sobreescriu informació de la llibreta d'adreces, la configuració de l'usuari i la configuració de xarxa. Depenent de la funció utilitzada, és possible que la importació no es realitzi correctament i pugui provocar fallades operatives, per la qual cosa s'ha de tenir precaució.
No apagueu l'equip fins que no s'hagi completat la importació o l'exportació.
El procés pot tardar uns minuts en finalitzar. Si apagueu l'equip durant el procés, es corre el risc de perdre o danyar les dades, i de mal funcionament.
No importeu ni exporteu en idiomes que es visualitzin diferent.
Si l'idioma de visualització de la font d'exportació i la destinació d'importació no coincideixen, és possible que la configuració tingui caràcters danyats i que l'equip no funcioni correctament.
NOTA
Importació a una impressora multifunció Canon que no sigui aquest equip
Tingueu en compte que alguns paràmetres no es poden importar.
Si les opcions de la directiva de seguretat està protegida amb contrasenya
Les opcions de la directiva de seguretat només es poden importar si la seva contrasenya és la mateixa tant per a la font d'exportació com per a la destinació d'importació o si no s'estableix cap contrasenya per a la destinació d'importació. Si no s'ha definit cap contrasenya per a la destinació d'importació, la contrasenya configurada per a la font d'exportació també es defineix per a la destinació d'importació.
Opcions per a la importació/exportació per lots
Opcions individuals d'importació/exportació
Elements de llibreta d'adreces

Opcions per a la importació/exportació per lots

L'exportació per lots de les dades de configuració a un ordinador us permet importar la configuració des d'un equip anterior a un equip recentment instal·lat, per exemple. Si utilitzeu diverses impressores multifunció Canon*, podeu utilitzar-ho per copiar paràmetres d'un equip a un altre, estalviant-vos temps i problemes en establir la mateixa configuració diverses vegades. Per a aquesta tasca, inicieu sessió en Remote UI (IU remota) amb privilegis d'administrador.
* Només s'aplica a les impressores multifunció de la sèrie imageRUNNER ADVANCE o als models que admeten la importació/exportació per lots.
IMPORTANT
Podeu exportar informació de configuració personal i llistes d'adreces de grups d'usuaris si es compleixen les condicions següents:
S'han preparat per exportar dades d'usuari sincronitzant la configuració personalitzada (servidor) i han transcorregut 15 minuts des que es van preparar les dades d'usuari per a l'exportació.
La destinació de connexió tant per als equips del servidor com per als dels clients és de localhost:8443.
No podeu importar informació de configuració personal ni llistes d'adreces de grups d'usuaris.
Opcions per a la exportació per lots
Opcions per a la importació per lots

Opcions per a la exportació per lots

1
Obriu Remote UI (IU remota) i inicieu la sessió com a administrador.Obertura de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del portal, feu clic a [Settings/Registration].
3
Feu clic a [Data Management] [Export].
4
Seleccioneu la casella [Select All].
NOTA
També podeu exportar opcions especifiques individualment.
5
Introduïu la [Encryption Password], seleccioneu el [Security Level], i després feu clic a [Start Exporting] [OK].
Es requereix una contrasenya d'encriptació quan importeu dades de configuració exportades. Introduïu la contrasenya utilitzant caràcters alfanumèrics d'un byte.
Torneu a introduir la mateixa contrasenya a [Confirm] per confirmar-la.
Per xifrar totes les dades de configuració, especifiqueu [Level 2] a [Security Level].
IMPORTANT
Pot ser que la pantalla tardi una mica en canviar. Feu clic a [Start Exporting] només un cop.
Si importeu les dades de configuració a un altre model que no admet [Security Level], especifiqueu [Level 1].
6
Feu clic a [Check Status].
No utilitzeu Remote UI (IU remota) si es visualitza el missatge [Cannot be used when exporting.].
7
Feu clic a [Start Downloading].
8
Especifiqueu on es desaran les dades seguint les instruccions en pantalla.

Opcions per a la importació per lots

Utilitzeu aquest procediment per importar les dades de configuració que heu exportat per lots a un ordinador. Aquest procediment sobreescriu les dades de configuració anteriors. No obstant això, en funció del model, és possible que no pugueu importar alguns paràmetres.
IMPORTANT
Comproveu primer la informació de l'administrador.
Si heu importat els paràmetres de gestió d'ID de departament d'un equip a una impressora multifunció utilitzant la Gestió d'ID de departament, la informació de l'administrador també es sobreescriu i és possible que ja no pugueu iniciar la sessió amb l'ID d'administrador i el PIN anteriors. Abans de començar aquest procediment, comproveu que la informació de l'administrador estigui desada en un altre equip.
NOTA
Aplicació de les opcions de la directiva de seguretat
Les opcions de la directiva de seguretat només es poden importar si la seva contrasenya és la mateixa tant per a la font d'exportació com per a la destinació d'importació o si no s'estableix cap contrasenya per a la destinació d'importació. Si no s'ha definit cap contrasenya per a la destinació d'importació, la contrasenya configurada per a la font d'exportació també es defineix per a la destinació d'importació.
1
Obriu Remote UI (IU remota) i inicieu la sessió com a administrador.Obertura de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del portal, feu clic a [Settings/Registration].
3
Feu clic a [Data Management] [Import].
4
Feu clic a [Browse...] i seleccioneu el fitxer que cal importar.
5
Introduïu la [Decryption Password] i feu clic a [Start Importing] [OK].
A [Decryption Password], introduïu la contrasenya d'encriptació que vau introduir en exportar les dades de configuració.
Quan s'ha seleccionat la casella [Create Import/Export Result Report], podeu obtenir els resultats de la importació des de [Settings/Registration] [Data Management] [Import/Export Results] [Create Report].
Per obtenir els resultats de la importació en un fitxer de format CSV i comprovar el fitxer, seleccioneu la casella [Create Import/Export Result Report].
Les dades del fitxer seleccionat s'importen a aquest equip.
6
Feu clic a [OK] [Check Status].
En funció de les dades importades pot ser necessari reiniciar. Feu clic a [Perform Restart].

Opcions individuals d'importació/exportació

També podeu seleccionar només les opcions necessàries per importar/exportar, com ara les llistes d'adreces de la llibreta d'adreces o les opcions de la impressora. Per a aquesta tasca, inicieu sessió en Remote UI (IU remota) amb privilegis d'administrador.
IMPORTANT
Podeu exportar informació de configuració personal (tota) i llistes d'adreces de grups d'usuaris (totes) si es compleixen les condicions següents:
S'han preparat per exportar dades d'usuari sincronitzant la configuració personalitzada (servidor) i han transcorregut 15 minuts des que es van preparar les dades d'usuari per a l'exportació.
La destinació de connexió tant per als equips del servidor com per als dels clients és de localhost:8443.
No podeu exportar llistes d'1 a 20 d'adreces de grups d'usuaris. (No hi ha funció d'exportació per a les llistes d'adreces individuals.)
No podeu importar informació de configuració personal (tota) i llistes d'adreces de grups d'usuaris (totes) y llistes d'1 a 20 d'adreces de grups d'usuaris si es compleixen les condicions següents:
La destinació de connexió tant per als equips del servidor com per als dels clients és de localhost:8443.
NOTA
També podeu editar llistes d'adreces que vulgueu importar com a fitxers CSV.Elements de llibreta d'adreces
Exportació d'opcions individuals
Importació d'opcions individuals

Exportació d'opcions individuals

1
Obriu Remote UI (IU remota) i inicieu la sessió com a administrador.Obertura de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del portal, feu clic a [Settings/Registration].
3
Feu clic a [Data Management] i seleccioneu les opcions que voleu importar.
Exportació d'una llista d'adreces
Exportació d'opcions del dispositiu (opcions de reenviament, llibreta d'adreces, opcions d'enviament utilitzades més freqüentment)
Exportació de la informació preferida del navegador web
Exportació d'opcions d'impressora
Exportació d'informació del paper
4
Feu clic a [Start Exporting].
5
Especifiqueu on es desaran les dades seguint les instruccions en pantalla.

Importació d'opcions individuals

1
Obriu Remote UI (IU remota) i inicieu la sessió com a administrador.Obertura de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del portal, feu clic a [Settings/Registration].
3
Feu clic a [Data Management] i seleccioneu les opcions que cal importar.
Importació d'una llista d'adreces
Importació d'opcions del dispositiu (opcions de reenviament, llibreta d'adreces, opcions d'enviament utilitzades més freqüentment)
Importació de la informació preferida del navegador web
Importació d'opcions d'impressora
Importació d'informació del paper
4
Feu clic a [Start Importing] [OK].
En funció dels elements importats, pot ser que calgui reiniciar l'equip.

Elements de llibreta d'adreces

En aquesta secció es descriuen les columnes de la llibreta d'adreces. Utilitzeu-la com a referència quan editeu fitxers CSV.

Capçalera

Nom de Capçalera
Obligatori
Notes
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Valor fix
# CharSet: UTF-8
Valor fix
# dn: fixed

(Obligatori per a botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces)
Indica que el nom de destinació es gestiona com un botó d'accés ràpid. L'entrada només és obligatòria quan la destinació d'importació és un botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces.
S'afegeix quan s'exporta d'un botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces; per tant, no cal tornar a afegir aquest element quan s'importa.
# SubAddressBookName: Nom de Llibreta d'adreces
Introduïu el nom de la llibreta d'adreces després dels dos punts (:), amb un espai entremig. Si la llibreta d'adreces no té nom, deixeu un espai en blanc després dels dos punts (:).
# DB Version: 0x010a
Valor fix
# Crypto Version: 2
No
Deixeu aquesta secció en blanc si esteu creant un nou fitxer CSV de llibreta d'adreces.
# Crypto Attribute: pwd
No
Deixeu aquesta secció en blanc si esteu creant un nou fitxer CSV de llibreta d'adreces.
NOTA
La presència d'una capçalera relacionada amb Crypt indica que l'atribut de contrasenya està encriptat. No obstant això, quan introduïu aquesta informació en un fitxer CSV acabat de crear o quan editeu l'atribut pwd d'un fitxer CSV exportat, l'encriptació no es pot efectuar d'una manera que l'equip pugui descodificar correctament. En aquests casos, elimineu la part que correspongui de la capçalera.

Unitat principal

Nom del Atribut
Descripció
Obligatori
Notes
objectclass
Classe d'objecte (tipus de destinació)
Indica el tipus de destinació. L'atribut obligatori varia segons aquest valor. Introduïu una d'aquestes opcions.
Per a correu electrònic: email
Per a fax G3: g3fax
Per a IP fax: ipfax
Per a fax: ipfax
Per a servidor de fitxers (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Per a grups: groupfids
cn
Nom de destinació
No
Introduïu un codi de caràcters UTF-8. Si no, el nom de destinació queda en blanc.
cnread
Alfabet fonètic
No
Es mostra com a "fonètic" si l'idioma de la pantalla s'ha establert en "japonès".
cnshort
Nom de botó d'accés ràpid
No
Introduïu un codi de caràcters UTF-8. Si no, el nom del botó d'accés ràpid queda en blanc.
subdbid
Número de llibreta d'adreces
No
Especifiqueu quina llibreta d'adreces voleu importar a Remote UI (IU remota). No és obligatori quan s'escriu en un fitxer CSV.
mailaddress
Adreça de correu electrònic

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de correu electrònic i I-fax.
dialdata
Número de fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de fax. No obstant això, no és obligatori si la destinació és un IP fax que utilitza una adreça URI.
uri
L'URI utilitzada amb un IP fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Només es pot utilitzar per a destinacions d'IP fax. Aquest atribut és obligatori si no especifiqueu el número de fax per a un IP fax.
En cas d'una destinació d'IP fax que utilitza una adreça URI, també cal que especifiqueu l'"indicador URI" (vegeu a continuació).
url
Nom d'amfitrió de destinació del servidor de fitxers

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de servidor de fitxers. Només podeu fer servir lletres i símbols.
path
Ruta del fitxer per a la destinació del servidor de fitxers
No
Només podeu fer servir lletres i símbols.
protocol
Protocol

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de servidor de fitxers. Introduïu una d'aquestes opcions.
Per a SMB: smb
Per a FTP: ftp
Per a WebDAV: addonprotocol0225
username
Nom d'usuari utilitza quan inicieu sessió en una destinació de servidor de fitxers

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de servidor de fitxers FTP. L'ID d'usuari és obligatori per iniciar sessió en una destinació per enviar fitxers i, per tant, també és obligatori per a destinacions per enviar fitxers que utilitzin autenticació, com ara SMB i WebDAV.
pwd
Contrasenya utilitzada quan inicieu sessió en una destinació de servidor de fitxers
No
Aquest atribut és obligatori per a destinacions per enviar fitxers que utilitzen autenticació.
member
Un membre d'una destinació de grup

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de grup.
indxid
Un número de sèrie assignat a una destinació
Aquest atribut és obligatori si la destinació d'importació és un botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces. Aquest número serà el número del botó d'accés ràpid. En la resta de casos, introduïu un número comprès entre el 201 i el 1.800.
enablepartial
Opció per dividir dades quan s'envia un correu electrònic
No
Introduïu "on" o "off".
sub
Subadreça d'una destinació de servidor de fitxers
No
faxprotocol
Protocol de fax
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
g3
ecm
ecm
Indica l'ús d'ECM.
No
Introduïu "on" o "off".
txstartspeed
Velocitat de transmissió inicial d'enviament de fax
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Mode de comunicació de fax
Opció relacionada amb l'enviament internacional
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
Per a línia PSTN nacional: domestic
Per a línia PSTN internacional 1: international1
Per a línia PSTN internacional 2: international2
Per a línia PSTN internacional 3: international3
lineselect
Línia de fax seleccionada
No
Introduïu una d'aquestes opcions. Si no, s'utilitza "auto".
Per a les línies d'1 a 4: line1, line2, line3 o line4
Per a l'especificació automàtica de línies: auto
uricommode
Mode de comunicació d'IP fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest és el modo de comunicació seleccionat per a IP faxos. Aquest atribut és obligatori si utilitzeu IP fax i feu un enviament a una destinació de fax.
Introduïu una de les opcions següents.
Per a G3: ip_g3
Per a intranet: ip_lsv
Per a porta d'enllaç VoIP: ip_gw
uriflag
L'indicador per a l'URI utilitzada amb un IP fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori si la destinació és un IP fax i utilitzeu una adreça URI en comptes d'un número de fax. Introduïu "TRUE" o bé "FALSE". Si utilitzeu una adreça URI, introduïu "TRUE".
pwdinputflag
Configuració de sol·licitud de contrasenya en cada transmissió
No
Introduïu "on" o "off".
ifaxmode
Mode I-fax (simple/complet)
No
Introduïu "simple" o bé "full".
transsvcstr1
Cadena de text del servei de repetició I-fax 1
No
Introduïu 40 caràcters alfanumèrics i símbols com a màxim.
transsvcstr2
Cadena de text del servei de repetició I-fax 2
No
Introduïu 16 caràcters alfanumèrics i símbols com a màxim.
ifaxdirectmode
Enviament directe d'I-fax
No
Introduïu "on" o "off".
documenttype
Tipus de document I-fax
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
Per enviar en color: cl
Per enviar en blanc i negre: bw
bwpapersize
Mida de paper permesa quan s'envia un I-fax
No
bwcompressiontype
Format de compressió utilitzat quan s'envia un I-fax
No
bwpixeltype
Espai de color permès quan s'envia un I-fax
No
bwbitsperpixel
Recompte de bits permès quan s'envia un I-fax
No
bwresolution
Resolució permesa quan s'envia un I-fax
No
clpapersize
Mida de paper permesa quan s'envia un I-fax a color
No
clcompressiontype
Format de compressió utilitzat quan s'envia un I-fax a color
No
Fix com a "jpeg".
clpixeltype
Espai de color permès quan s'envia un I-fax a color
No
Fix com a "rgb".
clbitsperpixel
Recompte de bits permès quan s'envia un I-fax a color
No
Fix com a "8".
clresolution
Resolució permesa quan s'envia un I-fax a color
No
accesscode
Codi d'accés
No
Introduïu fins a set números.
uuid
Un UUID per identificar una destinació
No
Aquest element no és necessari quan es crea un nou fitxer CSV.
cnreadlang
Codi de caràcter d'alfabet fonètic
No
Es mostra com a "fonètic" si l'idioma de la pantalla s'ha establert en "japonès". Introduïu el codi d'idioma que voleu utilitzar. Per a japonès (SJIS), introduïu "ja".
enablesfp
No utilitzat
No
Aquest element no s'utilitza i, per tant, no cal introduir-lo.
memberobjectuuid
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No
loginusername
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No
logindomainname
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No
usergroupname
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista
d'adreces de grup d'usuaris
No
personalid
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No