> Než začnete tisknout > Jaké je nejlepší načasování kalibrace?
8W4S-004

Jaké je nejlepší načasování kalibrace?

Kalibraci barev doporučujeme provádět pravidelně, jen tak lze dosáhnout tisku v konzistentních barvách.
V následující tabulce je zobrazena kombinace načasování pro kalibraci a typů kalibrace.
POZNÁMKA
Informace o dostupných typech kalibrace naleznete v příručkách k tiskárně.
Každý den
Automatické nastavení gradace
Kalibrace na stroji imagePRESS Server
Při změně typu papíru, na který se tiskne
Automatické nastavení gradace
Kalibrace na stroji imagePRESS Server
Pokud s barvou něco nebude v pořádku, podle potřeby
Korekce nestejné hustoty
Kalibrace na stroji imagePRESS Server
Pořadí kalibrace