> Nastavení a úpravy na tiskárně > Postup provedení automatického nastavení gradace
8W4S-00W

Postup provedení automatického nastavení gradace

Proveďte automatické nastavení gradace (Plné nastavení), aby byly výstupní barvy CMYK správné. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Pokud používáte stroj imagePRESS Server, proveďte automatické nejdříve nastavení gradace a poté proveďte kalibraci na stroji imagePRESS Server.
1
Vložte papír do zásuvky na papír.
Vložte doporučený papír nebo papír pro kalibraci, jehož standardy jsou již uloženy.
2
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Autom. nastavení gradace].
3
Zkontrolujte, zda je vybrána možnost [Standardní] (pro doporučený papír) nebo „papír pro kalibraci, který jste vložili v kroku 1,“ u položky [Vybrat papír k nastavení].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení gradace“ v dokumentu Uživatelská příručka
4
Proveďte automatické nastavení gradace (Plné nastavení).
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení gradace“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz dílčí sekce „Plné nastavení“
Vyberte podstavec na papír, do kterého jste v kroku 1 vložili papír jako zdroj pro testovací tisk.
5
V případě potřeby proveďte kalibraci na stroji imagePRESS Server.
Jak kalibrovat stroj imagePRESS Server a následné kroky