> Skrivarens inställningar och justeringar > Få ut de bästa färgerna från din maskin
8W9S-00X

Få ut de bästa färgerna från din maskin

Färgerna måste kalibreras regelbundet. Se lösningarna nedan.
Färgernas täthet och ton kan ändras när du skriver ut många exemplar av samma sidor, och även om du skriver ut samma bild kan vissa variationer av färgernas nyanser förekomma. Detta är karakteristiskt för maskinen. Färgerna måste kalibreras regelbundet för att kompensera för färgskillnaderna.
Kalibreringens verkan
Typer av kalibrering
Kalibrering av skrivaren
Kalibrering av imagePRESS Server
Kalibreringens ordningsföljd

Kalibreringens verkan

Du kan återställa skrivaren och imagePRESS Server till de fördefinierade standardinställningarna genom att kalibrera färgerna, vilket gör att du kan fortsätta skriva ut med enhetliga färger.

Typer av kalibrering

Det finns två typer av kalibrering. Du kan kombinera vissa av dem beroende på hur stark färgskillnaden är.

Kalibrering av skrivaren

Automatisk toningsjustering
En förändring i användningsmiljön (temperatur eller luftfuktighet), successiv utskrift och vissa andra omständigheter orsakar variationer av den maximala tätheten och balansen hos CMYK-tonern vid utskrift. Automatisk toningsjustering är en funktion för att alltid upprätthålla bäst täthetsbalans.
Så utför du automatisk toningsjustering
Skuggkorrigering
Den här funktionen korrigerar ojämna färgtätheter som kan förekomma i ett rasterområde på en utskriven bild.
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” >”Justera bildkvaliteten”  > ”Korrigera ojämn täthet” i Användarhandbok

Kalibrering av imagePRESS Server

imagePRESS Server fastställer CMYK-värdena för ett utskriftsjobb utifrån antagandet att tonertätheten hos skrivaren är i det balanserade standardtillståndet. I detta kalibreringsläge mäts utmatningstätheten för varje CMYK-färg för att kalibrera luckorna med standardvärdena.
Hur imagePRESS Server kalibreras och efterföljande steg

Kalibreringens ordningsföljd

Vilken är den bästa ordningsföljden för kalibrering?