> Instellingen en afstellingen op de printer > Een automatische gradatie-aanpassing uitvoeren
9AK2-00W

Een automatische gradatie-aanpassing uitvoeren

Voer een automatische gradatie-aanpassing uit (Volledige aanpassing) zodat de CMYK-kleuren juist geprint worden. Bekijk de onderstaande oplossingen.
Als u de imagePRESS-server gebruikt, voert u een automatische gradatie-aanpassing uit, en voer vervolgens een kalibratie uit op de imagePRESS-server.
Als u ander papier dan het aanbevolen papier wilt gebruiken, moet u de kalibratiestandaarden registreren.

Als u normaal papier gebruikt en kalibreert voor alle
papiersoorten: Eenvoudige kalibratie

1
Plaats het papier in de papierlade.
Plaats het aanbevolen papier of het papier voor de kalibratie waarvan de kalibratiestandaarden zijn geregistreerd.
2
Druk op  → [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Autom. gradatieaanpassing].
3
Druk op [Aanpassingsniveau] → [Zelfde vr alle papiertyp] → [OK].
4
Controleer of [Standaard] (voor het aanbevolen papier) of 'het papier voor de kalibratie dat u in stap 1 hebt geplaatst', is geselecteerd voor [Selecteer aan te passen papier].
 'Afdruk- en afwerkingskwaliteit aanpassen' > 'Aanpassen beeldkwaliteit' > 'Gradatie aanpassen' in de Gebruikershandleiding
5
Voer een automatische gradatie-aanpassing uit (Volledige aanpassing).
 'Afdruk- en afwerkingskwaliteit aanpassen' > 'Aanpassen beeldkwaliteit' > 'Gradatie aanpassen' in de Gebruikershandleiding > raadpleeg de subsectie 'Volledige aanpassing'
Selecteer de papierlade waar u het papier in stap 1 hebt geplaatst als de papierbron voor testafdrukken.
6
Voer indien nodig kalibratie uit op de imagePRESS-server.
Zo kalibreert u de imagePRESS-server en de volgende stappen

Als u verschillende kalibratie-instellingen voor verschillende papierdiktes gebruikt: Verbeterde kalibratie

U kunt nauwkeuriger afdrukken door de kleuren te kalibreren op basis van de dikte van het papier.
1
Plaats het papier in de papierlade.
Op basis van het soort papier dat u gebruikt, laadt u het papier voor de kalibratie waarvan de kalibratiestandaarden zijn geregistreerd, of een van de volgende aanbevolen papiersoorten.
[Normaal/Dik 1-4]
[Dik 5]
[Dik 6]
Geladen papier
Canon Océ Top gekleurd papier (100 g/m2)
Canon Océ Top gekleurd papier (250 g/m2)
Canon Océ Top gekleurd papier (300 g/m2)
2
Druk op  → [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Autom. gradatieaanpassing].
3
Druk op [Aanpassingsniveau] → [Op groep papiertype] → [OK].
4
Druk op de knop die overeenkomt met de dikte van het geplaatste papier.
5
Druk op [Selecteer aan te passen papier] en selecteer het papier voor de kalibratie dat u hebt geplaatst of [Standaard] (voor het aanbevolen papier).
6
Voer automatische gradatiekalibratie (volledige kalibratie) uit.
7
Voer ook een volledige kalibratie uit voor andere papiersoorten die u hebt geladen.
8
Voer indien nodig kalibratie uit op de imagePRESS-server.