> Ustawienia i regulacje na drukarce > Uzyskiwanie najlepszych kolorów za pomocą urządzenia
9AK3-01C

Uzyskiwanie najlepszych kolorów za pomocą urządzenia

Kolory należy okresowo kalibrować. Sprawdź poniższe rozwiązania.
Przy drukowaniu dużej liczby takich samych stron zabarwienie oraz ton kolorów mogą ulec zmianie i, nawet jeśli drukowany jest ten sam obraz, nieznaczne odchylenia odcieni kolorów mogą być wyraźnie widoczne. Jest to charakterystyczne dla tego urządzenia. W celu skompensowania różnicy kolorów należy okresowo kalibrować kolory.
Efekt kalibracji
Rodzaje kalibracji
Kalibracja na drukarce
Kalibracja na serwerze imagePRESS Server
Kolejność kalibracji

Efekt kalibracji

Kalibrując kolory, przywraca się wstępnie zdefiniowane warunki standardowe drukarki oraz serwera imagePRESS Server, umożliwiając kontynuację drukowania z zachowaniem jednakowych kolorów.

Rodzaje kalibracji

Poniżej omówiono dostępne rodzaje kalibracji. W zależności od stopnia zróżnicowania kolorów można łączyć niektóre z nich.

Kalibracja na drukarce

Automatyczna regulacja gradacji
Zmiana warunków środowiska użytkowania (temperatury lub wilgotności), drukowanie bez przerwy oraz inne czynniki wpływają na maksymalne zabarwienie i balans tonera CMYK używanego do drukowania oraz powodują ich wahania. Automatyczna regulacja gradacji to funkcja, która pozwala utrzymać najlepszy balans zabarwienia przez cały czas.
Przeprowadzenie automatycznej regulacji gradacji
Korygowanie cieniowania
Ta funkcja pozwala korygować nierównomierne zabarwienia kolorów, jakie mogą występować w obszarze półtonów drukowanego obrazu.
 „Regulacja jakości drukowania i wykańczania” >„Regulacja Jakości Obrazu”  > „Korekcja nierównomiernego zabarwienia” w: Podręcznik użytkownika
Automatyczna korekcja tonu kolorów
Ta funkcja jest przydatna, gdy zauważa się zmianę balansu wtórnych lub wyższych kolorów (kombinacji CMYK) po regularnym przeprowadzaniu automatycznej kalibracji gradacji. Funkcja automatycznej korekcji tonu kolorów jest dostępna po zamontowaniu modułu Duplex Color Image Reader Unit.
 „Regulacja jakości drukowania i wykańczania” >„Regulacja Jakości Obrazu”  > „Dopasowywanie odcienia koloru” w dokumencie Podręcznik użytkownika

Kalibracja na serwerze imagePRESS Server

Serwer imagePRESS Server określa wartości CMYK dla zadania drukowania, opierając się na założeniu, że zabarwienie tonera drukarki ma standardowy balans. W trybie kalibracji wyjściowe zabarwienie każdego koloru CMYK jest mierzone w celu skalibrowania odchyleń od wartości standardowych.
Kalibracja imagePRESS Server i kolejne kroki

Kolejność kalibracji

Jaka jest najlepsza kolejność kalibracji?