Cài đặt sử dụng cổng WSD

Phần này giải thích quy trình tìm kiếm thiết bị trên mạng từ Windows và cài đặt máy in sử dụng cổng WSD (Web Services on Devices).

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt bằng cách chỉ định file inf
Chỉ định một cổng tạm thời ([LPT1], v.v...) và cài đặt trình điều khiển máy in.

Quy trình

1.
Hiển thị [Thiết bị và Máy in] → Nhấp vào [Thêm thiết bị].
2.
Chọn thiết bị đích → nhấp vào [Tiếp].
Thiết bị đã cài đặt được hiển thị trong [Thiết bị và Máy in] trong Panel Điều khiển của Windows.
LƯU Ý
Sau khi hoàn tất cài đặt, biểu tượng máy in thêm vào sau khi cài đặt chỉ định cổng tạm thời sẽ không cần thiết nữa. Để xóa biểu tượng này, nhấp chuột phải vào biểu tượng cần xóa → nhấp vào [Loại bỏ Thiết bị] hoặc [Dỡ cài đặt].