Memasang MF Scan Utility

Ini menerangkan prosedur untuk memuat turun MF Scan Utility terbaru dari tapak web dan memasangnya. Pasang dengan prosedur ini apabila MF Scan Utility yang disertakan dalam DVD-ROM yang dibekalkan tidak serasi dengan sistem pengendalian komputer yang anda gunakan.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Persediaan Pemasangan dan Langkah Berjaga-jaga
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1)

Prosedur

1.
Nyahmampat fail yang dimuat turun.
2.
Pilih bahasa → klik [Seterusnya].
3.
Baca perjanjian lesen → klik [Ya].
4.
Klik [Selesai].
Jika dipasang dengan betul, ikon MF Scan Utility dipaparkan di lokasi yang berikut.
Untuk Windows 10:
Menu mula > Senarai aplikasi
Untuk versi selain Windows 10:
Menu [Mula] > Apl atau senarai program > folder [Canon] > folder [MF Scan Utility]

Topik Berkaitan