Persediaan Pemasangan dan Langkah Berjaga-jaga

Ini menerangkan persediaan untuk memasang pemacu dan perisian MF dengan betul serta langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa pemasangan.

Persediaan Pemasangan

Sebelum memasang pemacu MF dan MF Scan Utility, lengkapkan operasi yang berikut.
Tetapan Peranti
Tetapkan item yang berikut dengan menu [Tetapan Pengurusan Sistem] > [Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] peranti.
Kaedah sambungan dengan peranti (rangkaian atau USB)
Bahasa perihalan halaman (ditetapkan supaya sepadan dengan pemacu yang anda gunakan)
Jika anda menetapkan [*** (V4)] untuk bahasa huraian halaman, anda mesti memasang pemacu pencetak V4. Sila muat turun pemacu pencetak V4 dari laman web Canon (http://www.canon.com/).
Rujuk manual peranti untuk mendapatkan butiran tentang menu tetapan.
Dapatkan pemasang
Anda boleh mendapatkan pemasang dengan mana-mana cara berikut.
Muat turun dari tapak web (http://www.canon.com/) (versi 32 bit atau 64 bit)
DVD-ROM
Dalam sesetengah kes, pemasang mungkin disediakan pada CD-ROM. Jika anda menggunakan CD-ROM, baca CD-ROM untuk DVD-ROM dalam penerangan manual.
Mengenai Pemasangan
Pilih kaedah pemasangan yang paling sesuai selepas menyemak gambaran keseluruhan pemasangan.

Langkah Berjaga-jaga yang Harus Diambil Semasa Pemasangan

Pastikan item berikut apabila memasang.
Jika skrin memerlukan anda untuk membenarkan perubahan kepada komputer dipaparkan, benarkan perubahan.
Jika salah satu keadaan berikut dipenuhi, anda mungkin tidak dapat memasang pemacu MF. Jika begitu, pasang pemacu MF selepas melog masuk sebagai pengguna tempatan dari kumpulan dengan kelebihan Pentadbir.
Persekitaran yang tidak memungkinkan komunikasi antara pengawal domain dan sistem pengendalian klien.
Anda melog masuk ke komputer klien sebagai pengguna domain dari kumpulan dengan kelebihan Pentadbir.
Sahkan status akaun pengguna yang anda gunakan untuk melog masuk dalam [Pengurusan Komputer] > [Kumpulan dan Pengguna Tempatan ] > [Kumpulan-kumpulan].
Jika skrin Windows Security menunjukkan bahawa penerbit pemacu tidak dapat disahkan dipaparkan, benarkan pemasangan.
Apabila mendapatkan maklumat pemacu menggunakan Canon Driver Information Assist Service, jika amaran berkenaan mengeluarkan sekatan Windows Firewall dipaparkan, alih keluar sekatan.
Jika pemasangan perisian gagal, cuba pasang semula selepas keluar daripada semua aplikasi lain. Jika masih gagal, nyahpasang buat sementara, mulakan semula komputer dan cuba pasang semula.
Jika anda tidak boleh menggunakan perisian selepas mengemas kini sistem pengendalian, nyahpasang perisian dan kemudian pasang semula.
Jika anda telah memasang perisian lain semasa menjalankan MF Scan Utility, perisian itu tidak didaftarkan secara automatik dalam MF Scan Utility. Dalam kes ini, daftar perisian yang dipasang secara manual nanti dalam MF Scan Utility.
Semasa memasang pemacu MF, Product Extended Survey Program turut dipasang. Product Extended Survey Program ialah program yang secara automatik menghantar kepada Canon maklumat berkaitan keadaan penggunaan peranti setiap bulan selama sepuluh tahun. Namun, maklumat peribadi dan maklumat selain daripada untuk tujuan di atas tidak dihantar. Selain itu, anda boleh menyahdayakan penghantaran maklumat secara automatik atau menyahpasang program itu pada bila-bila masa. Jika anda ingin mematikan penghantaran automatik, log masuk dengan akaun Pentadbir, paparkan [Atur Cara dan Ciri] atau [Tambah atau Alih Keluar Atur Cara] → pilih [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program] → klik [Ubah] dan tetapkan dalam Windows.

Topik Berkaitan