Memasang Menggunakan Port WSD

Ini menerangkan prosedur untuk mencari peranti di rangkaian daripada Windows dan memasang pencetak menggunakan port (Web Services on Devices) WSD.

Prasyarat

Memasang dengan Menentukan Fail inf
Nyatakan port sementara ([LPT1] dll.) dan pasang pemacu pencetak.

Prosedur

1.
Paparkan [Peranti dan Pencetak] → Klik [Tambah peranti].
2.
Pilih peranti sasaran → klik [Berikut].
Peranti yang dipasang dipaparkan dalam [Peranti dan Pencetak] dalam Panel Kawalan Windows.
NOTA
Selepas pemasangan selesai, ikon pencetak yang ditambahkan selepas pemasangan menyatakan port sementara tidak perlu. Untuk memadam ikon, klik kanan ikon untuk memadam → klik [Alih Keluar Peranti] atau [Nyahpasang].