Afbeeldingen vergroten/verkleinen

U kunt de machine het zoompercentage automatisch laten aanpassen of het percentage handmatig instellen.

Vaste schaalinstelling

De machine is voorzien van een aantal voorgeprogrammeerde zoompercentages om originelen met een standaardformaat te verkleinen of te vergroten naar ander papier met een standaardformaat.
BELANGRIJK
Plaats de originelen in de volgende situaties horizontaal (liggende):
Als u A4-originelen vergroot naar A3.
Als u A5-formaat originelen vergroot naar A3
Plaats A4R-papier in een papierlade of op de papiertafel als u A3-originelen verkleint naar A4 en u heeft bij Kopieerinstellingen (via het scherm Extra functies) de functie Automatische oriëntatie op "Uit" gezet.
N.B.
Voor instructies over het plaatsen van originelen raadpleegt u Basishandelingen.
1
Plaats uw originelen → druk op [Zoompercentage].
2
Selecteer het gewenste zoompercentage → druk op [Gereed].
U heeft de keuze uit de volgende vaste schaalinstellingen.
400% MAX.
200% A5 → A3
141% A4 → A3
100% 1:1
70% A3 → A4
50% A3 → A5
25% MIN.
3
Voer het gewenste aantal kopieën in (van 1 t/m 999) met - (numerieke toetsen).
4
Druk op (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
N.B.
Om terug te gaan naar een zoompercentage van 100%, drukt u op [1:1] op het bovenste scherm.
U kunt het zoompercentage ook terugzetten naar 100% door de Zoom in procenten modus te gebruiken. (Zoomen op percentage)

Zoomen op percentage

U kunt originelen in stappen van 1% met elk percentage tussen 25% en 400% vergroten en verkleinen.
1
Plaats uw originelen → druk op [Zoompercentage].
2
Druk op [-] of [+] om het zoompercentage in te stellen → druk op [Gereed].
N.B.
U kunt ook - (numerieke toetsen) gebruiken om een waarde in te voeren en (Wissen) om uw invoer te wissen.
U kunt het zoompercentage terugzetten naar 100% door te drukken op (Wissen) in plaats van '100' in te voeren of op [1:1] boven in het scherm te drukken.
Als u een waarde buiten het instelbereik invoert en op [Gereed] drukt, verschijnt op het touch panel display een melding dat u een juiste waarde dient in te voeren.
3
Voer het gewenste aantal kopieën in (van 1 t/m 999) met - (numerieke toetsen).
4
Druk op (Start).
Het kopiëren wordt gestart.

Automatische zoom

U kunt de machine instellen voor automatische selectie van het juiste zoompercentage op basis van het formaat van het origineel en het geselecteerde kopieerpapier. Het zoompercentage wordt ingesteld binnen het bereik van 25% tot 400%.
BELANGRIJK
U kunt de Auto instelling op het scherm Zoompercentage niet gebruiken in combinatie met de Automatische papierselectie modus.
Om de automatische instelling op het scherm Zoompercentage te gebruiken, dienen uw originelen te voldoen aan één van de volgende standaardformaten.
A4, A4R, A3, A5 of A5R (Plaats A5R originelen in de aanvoer.)
De machine detecteert automatisch het formaat van de originelen om het optimale zoompercentage te genereren. De machine kan echter het formaat van de volgende originelen niet detecteren.
Originelen met een afwijkend formaat
Erg doorzichtige originelen, zoals transparanten
Originelen met een erg donkere achtergrond
A5R of kleinere originelen dan A5 die op de glasplaat zijn geplaatst (A5-originelen zijn beschikbaar op imageRUNNER 2545i)
Geef voor deze originelen het formaat op voordat u drukt op (Start) zoals aangegeven in stap 6 (wanneer u originelen op de glasplaat plaatst), of kopieer deze originelen door het papierformaat en het zoompercentage handmatig te selecteren. (Handmatige papierselectie, Vaste schaalinstelling, Zoomen op percentage)
1
Plaats uw originelen → druk op [Papierselectie].
2
Selecteer het gewenste papierformaat → druk op [Gereed].
3
Druk op [Zoompercentage].
4
Druk op [Auto] → [Gereed].
Het display gaat terug naar het hoofdscherm en het door de machine gegenereerde zoompercentage wordt weergegeven. In de volgende gevallen wordt het zoompercentage echter weergegeven als <Auto %>:
Wanneer het origineel in de aanvoer is geplaatst (het zoompercentage wordt gegenereerd zodra het scannen gereed is.)
Wanneer de machine het formaat van het origineel dat op de glasplaat is geplaatst niet kan detecteren (het zoompercentage wordt gegenereerd wanneer het formaat handmatig wordt aangegeven in stap 6.)
5
Voer het gewenste aantal kopieën in (van 1 t/m 999) met - (numerieke toetsen).
6
Druk op (Start).
Als een scherm verschijnt met de opdracht om het formaat van het origineel op te geven, selecteer dan het formaat van het origineel → druk op [OK] → (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
N.B.
Om terug te gaan naar een zoompercentage van 100%, drukt u op [1:1] op het bovenste scherm.
Om deze instelling te annuleren, drukt u op [Zoompercentage] → [Auto].
4HYC-01H