Funcions d'aquest equip

Tot el que necessiteu en un equip digital multitasca en color.
Aquest equip incorpora un conjunt de funcions d'entrada i sortida que permeten potenciar la seva eficàcia. Equipat amb funcions que satisfan les necessitats de treball amb documents, l'equip és l'última novetat en equips digitals multitasca en color.
* Indica funcions que requereixen un o diversos productes opcionals.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar cada funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."

Còpia* (Vegeu "Còpia.")

Perquè augmenti la productivitat, a més de les funcions de còpia normals, ofereix funcions com ara "Mostra de còpia" que ajuden a evitar errors a les còpies; "Quadern", per fer còpies en quaderns, i "Originals de diferent mida" per copiar junts originals de diferent mida en una sola operació de còpia.

Desament* o impressió de dades llegides (vegeu "Llegir i desar" o "Fitxers desats.")

La funció Llegir i desar permet desar les dades dels documents que s'han llegit amb la unitat lectora o que s'han creat en un ordinador. Les dades desades es poden imprimir en un moment especificat, o poden fusionar-se amb altres dades desades o creades en un ordinador per processar-les simultàniament.
També podeu establir un format de fitxer (JPEG, TIFF, PDF, XPS, OOXML) per a l'original llegit, de manera que s'hi pugui accedir des de l'ordinador.

Funció d'enviament* (Vegeu "Llegir i enviar.")

La funció Enviar permet enviar dades o documents llegits a servidors de fitxers, o enviar-los per correu electrònic o per I-fax. Admet diversos tipus de fitxers (JPEG, TIFF, PDF, XPS, OOXML), de manera que ofereix gran flexibilitat per adaptar-se a l'entorn digital de treball.
Si s'ha activat el Joc de funcions avançades per a Enviament universal, podeu afegir Office Open XML (pptx) a la llista de formats de fitxer admesos.

Enviament de fax* (vegeu "Enviament d'un fax," o "Bústia de fax/I-fax.")

Podeu compartir la funció de fax amb l'equip servidor de fax remot a la mateixa xarxa amb la funció de fax remot. Els documents llegits, els documents desats a la bústia o a la bústia de recepció en memòria i les dades de l'ordinador es poden enviar per fax mitjançant l'equip servidor. També podeu enviar documents a diferents adreces.

Impressió (vegeu "Printing from a Computer (Windows)" o "Printing from a Computer (Mac OS).")

Podeu utilitzar aquest equip com a impressora de xarxa d'alta velocitat. Podeu utilitzar diversos modes d'impressió, com la impressió a doble cara i l'alineació de pàgines.
Si el Kit d'Impressora imagePRESS està activat, o bé s'ha instal·lat Servidor d'imagePRESS, podeu utilitzar aquest equip com a impressora PostScript amb l'aplicació Adobe PostScript3.

Ús de la interfície d'usuari remot (Vegeu "Remote UI.")

Des del navegador web de l'ordinador, podeu controlar funcions com confirmar l'estat de l'equip, les operacions amb treballs, i les instruccions d'impressió per a dades llegides i desades.

Aplicació de MEAP (Vegeu "MEAP.")

La plataforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) integrada a l'equip permet instal·lar aplicacions per ampliar les funcions de l'equip.

Lectura de documents a l'ordinador* (Vegeu "Scanner.")

La funció Lectura en xarxa permet utilitzar aquest equip com un escàner convencional. Podeu llegir un document amb l'equip i llegir les dades en una aplicació que utilitzeu a l'ordinador. Podeu llegir imatges de mida A3 amb una resolució de 600 x 600 ppp.

Aplicació d'utilitats (Vegeu "Software.")

Podeu especificar diverses opcions de l'equip connectat a una xarxa si utilitzeu el programari d'utilitats. Podeu especificar les opcions inicials, confirmar l'estat de l'equip i administrar documents.
18SJ-00U