Aplicació del microprogramari descarregat

Podeu aplicar el microprogramari descarregat a l'equip.
IMPORTANT
Per portar a terme aquest procediment, heu d'iniciar sessió a l'equip com a administrador. (Vegeu "Logging In to the Machine as an Administrator.")
NOTA
Si l'opció Timing to Apply a Delivery Settings està establerta a [Auto], aquest pas no cal.
També es pot aplicar el microprogramari descarregat amb Actualització programada.

Ús de la pantalla tàctil

1.
Premeu  .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Llicències/Altres] → [Registrar/Actualitzar programari].
3.
Premeu [Update Firmware] → [Apply Firmware].
4.
Premeu [Yes].
Quan l'aplicació hagi finalitzat, l'equip es reiniciarà automàticament.

Ús de Remote UI (IU remota)

1.
A la pàgina d'inici de la IU remot, feu clic a [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Feu clic a [Delivered Update] → [Apply Firmware].
3.
Feu clic a [Yes] (Sí).
Quan l'aplicació hagi finalitzat, l'equip es reiniciarà automàticament.
18SJ-027