Eliminació del microprogramari descarregat

Podeu eliminar el microprogramari descarregat.
IMPORTANT
Per portar a terme aquest procediment, heu d'iniciar sessió a l'equip com a administrador. (Vegeu "Logging In to the Machine as an Administrator.")
NOTA
També es pot eliminar el microprogramari descarregat amb Scheduled Update.

Actualització mitjançant la pantalla tàctil

1.
Premeu  .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Llicències/Altres] → [Register/Update Software].
3.
Premeu [Update Firmware] → [Delete Firmware].
4.
Premeu [Yes].

Actualització mitjançant la IU remota

1.
A la pàgina de portal de la IU remot, feu clic a [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Feu clic a [Delivered Update] → [Delete Firmware].
3.
Feu clic a [Yes] (Sí).
18SJ-028