Comprovació de la informació detallada per eliminar un fitxer a la bústia de recepció en memòria

Comprovació de la informació detallada d'un fitxer

1.
Premeu → [Bústia de fax/I-fax] → [Bústia RX en memòria].
2.
Premeu [Bústia RX en memòria].
3.
Seleccioneu un fitxer per comprovar-lo → premeu [Detalls].
NOTA
Si seleccioneu diversos fitxers i premeu [Detalls], només apareixen els detalls del fitxer seleccionat (destacat).

Eliminació d'un fitxer

1.
Premeu → [Bústia de fax/I-fax] → [Bústia RX en memòria].
2.
Premeu [Bústia RX en memòria].
3.
Seleccioneu el fitxer que voleu eliminar → premeu [Eliminar].
NOTA
Podeu cancel·lar una selecció si torneu a marcar el fitxer.
Per cancel·lar la selecció de tots els fitxers, premeu [Esborrar selecció]. ([Esborrar selecció] canvia a [Seleccionar tot (màx. 32 fitxers)].)
4.
Premeu [Sí].

NOTA
No podeu eliminar de manera simultània més d'un fitxer. Per eliminar diversos fitxers, seleccioneu i elimineu els fitxers un per un.
18SJ-18L