Bústia de RX dades dividides

Quan l'equip rep un fitxer d'I-fax gran que s'ha dividit en diverses parts abans d'enviar-se, Bústia de RX de dades dividides desa les dades dividides i les combina automàticament en un sol fitxer d'I-fax. Un cop s'ha combinat el fitxer, s'imprimeix, es reenvia o es desa a la bústia RX en memòria de la mateixa manera que quan es rep un fitxer d'I-fax normal.

Comprovació de les dades dividides a la bústia RX de dades dividides

Podeu comprovar l'estat de les dades dividides i la capacitat restant de la bústia de recepció de dades dividides.
1.
Premeu → [Bústia de fax/I-fax] → [Bústia RX en memòria].
2.
Premeu [Bústia de RX dades divid.].
3.
Seleccioneu un fitxer → premeu [Llista dades dividides].
4.
Seleccioneu les dades dividides que vulgueu comprovar → premeu [Detalls].

Eliminació de dades dividides de la bústia de recepció de dades dividides

Podeu eliminar les dades dividides mentre l'equip les està rebent. A més, també podeu configurar l'equip perquè imprimeixi un fitxer que s'estigui eliminant.
1.
Premeu → [Bústia de fax/I-fax] → [Bústia RX en memòria].
2.
Premeu [Bústia de RX dades divid.].
3.
Seleccioneu les dades que voleu eliminar → premeu [Eliminar].
Per eliminar el fitxer sense imprimir-lo, cancel·leu la selecció d'[Imprimir en eliminar].
Si feu que l'equip imprimeixi un fitxer que s'està eliminant, només es combinen les dades que ja s'han rebut per tal de formar el fitxer. S'imprimeixen les dades que es poden combinar per formar pàgines completes i les dades restants s'eliminen sense imprimir.
IMPORTANT
Si esborreu les dades dividides, no es poden combinar per formar un fitxer complet encara que es rebin les dades dividides que falten més endavant.
Atès que les dades dividides no són dades d'imatge vàlides, no s'imprimiran correctament.
Si s'eliminen les dades dividides quan s'estan especificant les opcions de reenviament o el mode de bloqueig de memòria de les dades dividides, es cancel·len tots els processos relatius a la imatge impresa forçada.
4.
Premeu [Sí].

NOTA
Si trigueu més de 24 hores a rebre totes les dades d'I-fax dividides, només es processen les dades rebudes durant aquest període i no és possible rebre la resta. Per obtenir informació sobre l'opció de temps d'espera, vegeu "Especificació de les opcions de bústia d'I-fax."
Si apareix un missatge que us demana el codi PIN, introduïu el número desat a l'opció [PIN de bústia de RX en memòria] d'[Establir bústia de fax/I-fax]. (Vegeu "Especificació de les opcions de bústia d'I-fax.")
18SJ-18U