Comprovació d'un certificat de signatura de dispositiu/usuari

IMPORTANT
No podeu prémer [Confirmar certificat signatura de dispositiu] si no s'han creat el certificat i el parell de claus per afegir una signatura de dispositiu. Per a més informació sobre el certificat i el parell de claus per afegir una signatura de dispositiu, vegeu "Configuració/confirmació d'un parell de claus i un certificat de dispositiu."
No podeu prémer [Confirmar certificat de signatura d'usuari] si no s'han instal·lat el certificat i el parell de claus per afegir una signatura d'usuari. Per a més informació sobre com instal·lar un certificat d'usuari, vegeu "Installing a Certificate File."

Confirmació del certificat de signatura del dispositiu

En aquesta secció s'explica com un usuari general pot comprovar el certificat necessari per a l'enviament d'un arxiu PDF o XPS amb una signatura de dispositiu.
Només podeu comprovar el certificat de dispositiu amb el procediment següent. Per obtenir més informació sobre com pot confirmar l'administrador la informació de parells de claus i certificats de dispositiu, vegeu "Configuració/confirmació d'un parell de claus i un certificat de dispositiu."
El procediment següent es pot portar a terme quan hi ha una funció de PDF/XPS amb signatura de dispositiu disponible per a l'ús. Per obtenir més informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció PDF/XPS amb Signatura Dispositiu, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Confirmar certificat signatura de dispositiu].
Per verificar un certificat, premeu [Verif. certif.].
3.
Premeu [Acceptar].

Comprovació d'un certificat de signatura d'usuari

En aquesta secció s'explica com un usuari general pot comprovar el certificat necessari per a l'enviament d'un arxiu PDF o XPS amb una signatura d'usuari.
Només podeu comprovar el certificat de l'usuari general que hagi iniciat la sessió mitjançant el procediment següent. Per obtenir informació sobre la capacitat de l'administrador per comprovar el parell de claus i el certificat d'usuari de tots els usuaris generals, vegeu "Confirmació d'un parell de claus i un certificat d'usuari."
El procediment següent es pot portar a terme quan hi ha una funció de PDF/XPS amb signatura d'usuari disponible per a l'ús. Per obtenir més informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció PDF/XPS amb signatura d'usuari, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió del dispositiu] → [Confirmar certificat de signatura d'usuari].
Per verificar un certificat, premeu [Verif. certif.].
3.
Premeu [Acceptar].
18SJ-263