Tvorba úlohy

V tomto režimu lze skenovat originály, jejichž množství je příliš velké a nelze je najednou uložit do podavače, a to tak, že je rozdělíte do několika dávek. Pro skenování můžete použít jak podavač, tak kopírovací desku. Po naskenování všech dávek se originály okopírují jako jeden dokument.
1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [Tvorba úlohy] → [Zavřít].
3.
Stiskněte .
POZNÁMKA
Skenování zrušíte stisknutím [Zrušit] nebo .
4.
Po dokončení skenování uložte další dávku originálů → stiskněte .
Chcete-li pro další originál změnit nastavení skenování, stiskněte [Změnit nast.]. Chcete-li změnit nastavení, změňte je před stisknutím .
Po stisknutí [Změnit nast.] můžete změnit následující nastavení:
Vybrat barvu: Změna barevných režimů
Poměr kopír.: Změna základních poměrů kopírování, Zoom podle délky a Nezávislé nastavení os X a Y
2stranný originál: Oboustranné kopírování
Sytost: Ruční nastavení sytosti a Nastavení sytosti pozadí
Typ originálu: Výběr typu originálu
5.
Po naskenování poslední dávky originálů stiskněte [Spustit kopírování].

DŮLEŽITÉ
Ukládáte-li originály do podavače, odebírejte originály z výstupní přihrádky na originály po ukončení skenování každé dávky.
Při nastavení režimu Tvorba úlohy lze změnit pouze nastavení zobrazená v [Změnit nast.]. Nezbytná nastavení kopírování je nutné zadat předem. Jestliže však vyberete [N na 1] společně s režimem tvorby úlohy, pak nemůžete měnit nastavení pro [Sytost] nebo [Vybrat barvu].
Před skenováním další dávky originálů (tj. mezi dávkami) měnit nebo zadávat následující nastavení: počet kopií, režim 2stranný originál, typ originálu a expozici kopírování. Specifikujete-li však režim Kombinace obrazů společně s režimem Tvorba úlohy, nebudete moci změnit expozici kopírování a typ originálu.
POZNÁMKA
Chcete-li do podavače uložit různě velké originály, nastavte [Různě velké originály]. (Viz část "Různě velké originály.")
Chcete-li jednostranné a oboustranné originály kopírovat oboustranně, pak je-li první originál jednostranný, nastavte [1str.2str.], popřípadě [2str.2str.] je-li oboustranný. Následně ručně nastavte nebo zrušte [2stranný originál] pro každou dávku skenovaných originálů.
18JF-0WY