Akceptování černobílých kopírovacích a tiskových úloh bez zadání ID oddělení

Když je na stroji nastavena Správa ID oddělení, stroj můžete nastavit tak, aby akceptoval úlohy černobílého tisku, i když uživatel nezadá ID oddělení a PIN nebo do něj nevloží kontrolní kartu.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa uživatele] → [Správa ID oddělení].
3.
Povolit pouze úlohy ČB kop./tisku.
Když není ke stroji připojena Čtečka kopírovacích karet F1:
Když je ke stroji připojena Čtečka kopírovacích karet F1:
Když není ke stroji připojena Čtečka kopírovacích karet F1:
Stiskněte [Zap].
Stiskněte [Zap] → [OK].
Když je ke stroji připojena Čtečka kopírovacích karet F1:
Stiskněte [Zap] → [OK].
Nastavte <Povolit úlohy Č/B kopírování/tisku> na Vyp, nechcete-li, aby se na obrazovce pro zadání ID oddělení a kódu PIN nebo na obrazovce pro vložení kontrolní karty zobrazovala volba [Černé kopírování/tisk].
Nastavte <Povolit úlohy černobílé tiskárny> na Vyp, chcete-li aby stroj odmítal černobílé tiskové úlohy z tiskových ovladačů, které nepodporují správu ID oddělení.
Nastavíte-li položku <Povolit úlohy Č/B kopírování/tisku> na Zap, na obrazovce pro zadání ID oddělení a kódu PIN a na obrazovce pro vložení kontrolní karty se zobrazí [Černé kopírování/tisk].
Obrazovka pro zadání ID oddělení a kódu PIN
Obrazovka pro vložení kontrolní karty
Stisknete-li pro přihlášení [Černé kopírování/tisk] a volba [Povolit úlohy Č/B kopírování/tisku] je nastavena na Zap, na obrazovce základních kopírovacích funkcí se zobrazí hlášení, že je možné pouze černobílé kopírování.
Chcete-li kopírovat barevně, po odhlášení zadejte buď ID oddělení a PIN, nebo vložte kontrolní kartu.
Pokusíte-li se o barevné kopírování, zobrazí se následující obrazovka:
POZNÁMKA
Nastavíte-li volbu <Povolit úlohy tiskárny s neznámými ID> na Zap, stroj akceptuje všechny tiskové úlohy. Nastavení Povolit úlohy černé tiskárny je tudíž ignorováno.
Chcete-li v režimu Černá používat jiné funkce než kopírování/tisk, např. kopírování/tisk v režimu Auto (Barvy/Černá) pro [Vybrat barvu], skenování a ukládání do schránky nebo skenování a odesílání, musíte zadat ID oddělení a heslo.
18JF-24W