Zadání nastavení faxu

V této části je popsán postup pro zadání nastavení faxování.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
18JF-0CK