Nastavení VYS. vzdáleného faxu

Na stroji lze provést nastavení, která ho umožňují použít jako klientský stroj pro vzdálený fax.
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci vzdáleného faxu. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce vzdáleného faxu viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."

Adresa serveru vzdáleného faxu

Můžete zadat na straně serveru IP adresu nebo hostitelské jméno pro stroj, který podporuje funkci vzdáleného faxu (Server vzdáleného faxu).
Uložit můžete adresu IPv4 (Internet Protocol Version 4) a adresu IPv6 (Internet Protocol Version 6).

Časová prodleva VYS.

Pokud server vzdáleného faxu neodpoví dříve, než uplyne časová prodleva vysílání, úloha vzdáleného faxu se zruší.

Počet linek odesílání

Na stroji lze nastavit počet linek, které lze vybrat pro odeslání vzdáleného faxu. Zadejte stejný počet linek, jako je počet linek připojených k serveru vzdáleného faxu.

Priorita VYS.

Linka zadaná v [Priorita VYS.] se vybere pro odesílání, není-li linka používána. Není-li vybrána prioritní linka, stroj vybere linku automaticky.
DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li na serveru vzdáleného faxu správu ID oddělení, můžete provádět odesílání po přihlášení ke klientskému stroji vzdáleného faxu zadáním ID oddělení a kódu PIN uloženého na serveru vzdáleného faxu.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení faxu].
3.
Stiskněte [Nastavení VYS. vzdáleného faxu].
Zadání adresy serveru vzdáleného faxu:
Zadání nastavení časové prodlevy vysílání:
Nastavení počtu linek pro odesílání:
Výběr linky:
Zadání adresy serveru vzdáleného faxu:
Stiskněte [Adresa serveru vzdáleného faxu].
Zadejte hostitelské jméno nebo IP adresu → stiskněte [OK].
Hostitelské jméno je název přiřazený hostitelskému počítači, který poskytuje služby na síti. Zadejte název pro server vzdáleného faxu.
Zadání nastavení časové prodlevy vysílání:
Stiskněte [Časová prodleva VYS.].
Zadejte čas stisknutím [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
Nastavení počtu linek pro odesílání:
Stiskněte [Počet linek VYS.].
Vyberte telefonní linku stisknutím [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
Výběr linky:
Stiskněte [Vybrat prioritní linku].
Vyberte [Auto] nebo linku, kterou chcete použít → stiskněte [OK].
18JF-0E0