Změna výchozího nastavení funkce faxu

Výchozí nastavení pro funkci [Fax] můžete změnit.
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci faxování. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce faxu viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."

Změna výchozího nastavení funkce faxu

1.
Stiskněte .
Aby bylo možné provést uložení tlačítka pro oblíbená nastavení, je třeba předem nastavit režim Fax.
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení faxu].
3.
Stiskněte [Změnit výchozí nastavení].
4.
Stiskněte [Uložit].
5.
Stiskněte [Ano].
6.
Stiskněte [Zavřít].

Inicializace výchozího nastavení funkce faxu

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení faxu].
3.
Stiskněte [Změnit výchozí nastavení].
4.
Stiskněte [Inicializovat].
5.
Stiskněte [Ano].
18JF-0CR