Označení výstupní přihrádky

Na stroji můžete nastavit, které výstupní přihrádky se mají používat pro určité funkce.
Označení výstupních přihrádek značených jako přihrádka A, B nebo C se liší podle připojených volitelných výrobků.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojený jeden z následujících doplňků. (Viz "Sešívací finišer W1 PRO / Finišer brožur W1 PRO / Puncher Unit-BT1 / Děrovací jednotka BU1," "Sešívací finišer T1 / Finišer brožur T1 / Externí děrovačka 2/4 otvory C1 / Externí děrovačka 4 otvory C1,""Velkokapacitní stohovač H1.")
Připojené volitelné doplňky
Výchozí nastavení
Přihrádka A/B/C
Sešívací finišer W1 PRO
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Finišer brožur W1 PRO
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Sešívací finišer W1 PRO + Velkokapacitní stohovač H1
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 3 Příjem, 3 Jiná
Přihrádka C: 1 Příjem, 1 Jiná
Finišer brožur W1 PRO + Velkokapacitní stohovač H1
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 3 Příjem, 3 Jiná
Přihrádka C: 1 Příjem, 1 Jiná
Sešívací finišer T1
Přihrádka A: 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna
Přihrádka C: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna
Finišer brožur T1
Přihrádka A: 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna
Přihrádka C: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Nastavení výstupní přihrádky].
4.
Proveďte nastavení výstupu a priority pro přihrádku A/B/C → stiskněte [OK].
[Jiná] se používá pro nastavení priority pro tisk hlášení..
Chcete-li výstupní přihrádku používat pouze pro jednu funkci, vyberte pouze tuto funkci.
Z rozevíracího seznamu <Domácí pozice přih.>* vyberte domácí pozici přihrádky, která se má používat při zpracování úloh.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Přihrádka B]: Přihrádka B se posune blíž k oblasti výstupu.
[Přihrádka C]: Přihrádka C se posune blíž k oblasti výstupu.
[Vyp]: Pozice přihrádky se nenastaví. Výstupní přihrádka zůstane v pozici, v níž se nachází ve chvíli dokončení tisku.
* K dispozici, pouze je-li ke stroji připojený Sešívací finišer T1 nebo Finišer brožur T1.

DŮLEŽITÉ
Pokud určitá přihrádka dosáhne svého limitu ukládání papíru na výstupu, stroj automaticky použije jinou přihrádku, která je určena pro stejnou funkci. V případě I-faxových dokumentů však doporučujeme, abyste pro ně označili pouze jednu přihrádku, aby se zabránilo jejich ztrátě.
POZNÁMKA
Výstupní přihrádku můžete nastavit pro více funkcí.
Prioritní pořadí míst určení výstupu je určeno pořadím vybraných výstupních přihrádek. Priorita se zobrazí jako „1“ a „2“.
18JF-07Y