Jobseparator

Hvis du vælger flere filer og tilstanden Flet filer og print, kan du vælge Jobseparator. Jobseparator tilføjer automatisk jobseparatorark for at adskille den flettede fil, med brug af en anden papirtype end den, der er brugt til selve hoveddokumentet.
* Jobseparator
VIGTIGT!
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
Sørg for at indstille papirtypen korrekt, specielt når du bruger kraftigt papir eller andre specialpapirtyper. Hvis papirtypen ikke er indstillet korrekt, kan det have en negativ indvirkning på billedkvaliteten. Derudover vil fikseringsenheden blive snavset, eller der kan opstå et papirstop, og der vil måske blive brug for et serviceeftersyn.

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Flet filer og print] → [Skift print- indstillinger].
4.
Tryk på [Job- separator] → [Tilvalg].
5.
Vælg det papir, der skal bruges til jobseparatorarkene.
VIGTIGT!
Inden der fremføres papir fra Dokumentisætningsenhed-N1, skal du lægge papir i Dokumentisætningsenhed-N1 og angive papirformatet.
For at fremføre papir fra Dokumentisætningsenhed-N1 skal du vælge [Arkindsætter 1] eller [Arkindsætter 2]. Hvis papiret til det aktuelle job fremføres fra Dokumentisætningsenhed-N1, skal du trykke på [Ændr Isat1 ark.] eller [Ændr Isat2 ark.] for at vælge papir til jobseparatorarkene.
BEMÆRK!
Hvis du trykker på [Detaljer], får du vist detaljerne om det valgte papir.
Hvis du trykker på , kan du bestemme, om du vil vise enhedsillustrationen. For flere informationer kan du se "Ændring af standardvisningen for listeskærmbilledet Vælg papir ."
6.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT!
Er [Hæftning] valgt, kan det samlede antal ark, der kan hæftes inklusive jobseparatorark, findes i "Maksimalt antal ark, du kan hæfte."
BEMÆRK!
Du kan kun vælge Jobseparator, hvis du har valgt flere filer og tilstanden Flet filer og print. (Se "Fletning af filer ved print.")
Der kan ikke printes på Jobseparatorarkene.
Jobseparatorark tæller ikke med som print.
Ønsker du at angive både Tilføj omslag og Jobseparator, skal du vælge samme papirformat.
18K7-17F