Sætsortering af print

Du kan vælge status for Finishing til samling af printet output på forskellige måder, sidevis eller i sæt.
For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se"Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
Som eksempel forklares fremgangsmåden for print af filer, som er gemt på Mailboks i denne sektion.
VIGTIGT!
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks, eller en PDF-fil.
Hvis du indstiller leveringsdestination til High Capacity Stacker-H1, kan denne status kun anvendes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
Statusserne Ryghæftning og Rygfoldning kan kun benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
Kontrollér om du har indstillet papirtypen korrekt. Hvis papirtypen ikke er korrekt valgt kan det have en indvirkning på kvaliteten. Derudover vil fikseringsenheden blive snavset, eller der kan opstå et papirstop, og der vil måske blive brug for et serviceeftersyn.
Finishing-statusserne kan ikke indstilles, hvis brugerdefineret format, kuverter, transparenter/klar film, velin eller labels er valgt.

Angivelse af statussen Finishing

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Finishing] → [Skift print- indstillinger].
For at ændre papirkilden kan du se "Valg af papir."
4.
Vælg leveringsdestinationen → tryk på [Næste].
Dette skærmbillede vises kun, hvis både finisheren og High Capacity Stacker-H1 er monteret.
Gå videre til trin 5, hvis denne skærm ikke vises.
Hvis du vælger [Finisher], så fortsæt til trin 5.
Hvis du vælger [Stabler], så vælg leveringsdestinationen på dropdown-listen.
BEMÆRK!
Hvis du vælger [Stabler], kan du ændre leveringsdestinationen for hvert job til enten [Stablerområde] eller [Udbakke].
5.
Vælg den ønskede status for finishing.
Når leveringsdestinationen er indstillet til finisheren
Når leveringsdestinationen er indstillet til stablerens stablerområde
Vælg [Sætsortér (Sideorden)], [Staksortér (samme sider)] eller [Hæftning].
Sideorden (Sætsortering):
Samme side (Staksortering):
Sideorden (Hæftning):
Sideorden (Sætsortering):
Ved print af flere kopier af en fil, kan du samle output'et i separate print.
Eksempel: Tre print af hver side bliver sætsorteret i sideorden
Tryk på [OK] → [Sætsortér (Sideorden)].
Samme side (Staksortering):
Ved flere print af samme fil, kan du gruppere de enkelte sider sammen.
Eksempel: Tre print af hver side bliver staksorteret i sideorden
Tryk på [OK] → [Staksortér (samme sider)].
Sideorden (Hæftning):
Ved print af flere kopier af en fil, kan du hæfte output'et i separate print.
Hvis du vælger [Hjørne]:
Hæftes output på ét sted.
Hvis du vælger [Dobbelt]:
Hæftes output to steder, enten i venstre eller højre side.
Hvis du vælger [Ryghæftning]:
Hæfter output to steder langs ryghæftningspositionen.
Tryk på [Næste] → [Hæftning].
Vælg hæftningstypen og -positionen → tryk på [OK].
Hvis du vælger [Ryghæftning], kan du angive følgende indstillinger:
Valg af papirformatet
Tryk på [Skift] for <Vælg papir> → vælg papirkilden → tryk på [OK].
Beskæring af hæftets kanter
Når både Hæftetrimmer-F1 og Tovejs trimmer-A1 er monteret på Hæftefinisher-W1 PRO:
Tryk på [Trim] → vælg [Angiv efter finishing-form.] eller [Angiv efter trimmebredde] → vælg [Lodret trimning] eller [3-vejs trim] → angiv ønsket finishing-format eller trimmebredde → tryk på [OK] → [OK].
Når kun Hæftetrimmer-F1 er monteret på Hæftefinisher-W1 PRO:
Tryk på [Trim].
Justering af trimmepositionen
Når både Hæftetrimmer-F1 og Tovejs trimmer-A1 er monteret på Hæftefinisher-W1 PRO:
Tryk på [Trim] → [Justér trim- positionen] → justér trimmepositionen med [-] eller [+] → tryk på [OK] → [OK].
Når kun Hæftetrimmer-F1 er monteret på Hæftefinisher-W1 PRO:
Tryk på [Justér] → [Justér trimmebredde] → angiv trimmebredden → tryk på [OK] → [Luk].
Justering af rygpresningens styrke
Tryk på [Rygpresning] → justér rygpresningens styrke → tryk på [OK].
Tilføjelse af et omslag
Tryk på [Tilføj omslag] → vælg, om der skal printes på omslaget → tryk på [OK].
Hvis du fremfører omslagsarkene fra Dokumentisætningsenhed-N1, skal du vælge [Efterlad tom].
Ændring af ryghæftningspositionen
Når både Hæftetrimmer-F1 og Tovejs trimmer-A1 er monteret på Hæftefinisher-W1 PRO:
Tryk på [Skift fold-/hæfteplac.] → vælg papirformatet → justér ryghæftningspositionen med [-] eller [+] → tryk på [OK] → [Luk].
Når kun Hæftetrimmer-F1 er monteret på Hæftefinisher-W1 PRO:
Tryk på [Justér] → [Skift fold-/hæfteplac.] → vælg papirformatet → justér ryghæftningspositionen med [-] eller [+] → tryk på [OK] → [Luk].
Når Hæftefinisher-T1 er monteret:
Tryk på [Skift fold-/hæfteplac.] → vælg papirformatet → justér ryghæftningspositionen med [-] eller [+] → tryk på [OK] → [OK].
VIGTIGT!
Papiret til omslaget skal have samme format som det, der bruges til hoveddokumentet.
Hvis du ilægger fortrykt papir til brug som omslagsside i dokumentisætningsenheden, skal du ilægge papiret med forsiden op.
Følgende viser den papirvægt, du kan anvende, når Hæftefinisher-W1 PRO er monteret.
Til omslagssiden og hoveddokumentet: 52 g/m2 til 300 g/m2 (14 lb bond til 110 lb omslag)
Følgende viser den papirvægt, du kan anvende, når Hæftefinisher-T1 er monteret.
Til hoveddokumentet: 60 g/m2 til 220 g/m2 (16 lb bond til 80 lb omslag)
Til omslagssiden: 60 g/m2 til 256 g/m2 (16 lb bond til 140 lb kartotekskort)
Statussen [Ryghæftning] kan kun indstilles, hvis 2-sidet print er valgt.
Foldenøjagtigheden i tilstanden Ryghæftning kan variere afhængig af papirtype og antal ark.
Statussen Trimning kan indstilles, hvis Hæftetrimmer-F1 eller Tovejs trimmer-A1 er monteret på Hæftefinisher-W1 PRO.

Andre statusser der er kompatible med finishing

Hulning

Maskinen laver to eller flere huller i output. Du kan også vælge hullernes placering (venstre/højre).
BEMÆRK!
Antallet af huller, der kan laves, afhænger den monterede finishers hulleenhed.

Foldning

Trykket leveres som beskrevet herunder.
Z-fold
Maskinen Z-folder A3- eller A4R-papir til henholdsvis A4- eller A5-format.
VIGTIGT!
Hvis du specificerer statussen Z-fold med statussen Hæftning, og antallet af ark, der Z-foldes, overstiger 10, sætsorteres printene, men de hæftes ikke.
C-fold
A4R-papiret foldes tre gange til en C-fold.
VIGTIGT!
Hvis den printede side skal foldes indeni, skal du vælge [Op (omvendt rækkefølge)] for [Forsiden opad/forsiden nedad].
Half-fold
Maskinen folder A4R-papir til A5-format.
Accordion Z-Fold
A4R-arkene foldes udad tre gange.
VIGTIGT!
Hvis den printede side skal foldes indeni, skal du vælge [Op (omvendt rækkefølge)] for [Forsiden opad/forsiden nedad].
Rygfoldning
Hvis Hæftefinisher-W1 PRO er monteret, kan maksimalt fem ark rygfoldes og derefter afleveres.
Hvis Hæftefinisher-T1 er monteret, rygfoldes et enkelt papirark ad gangen og afleveres derefter.
VIGTIGT!
Statussen Ryghæftning kan kun indstilles, hvis du vælger 2-sidet print.
Hvis Hæftefinisher-W1 PRO er monteret, kan følgende papirformater rygfoldes: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, B4, A4R, 13" x 19", 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", LGL, LTRR eller brugerdefineret format (210 mm x 279,4 mm til 330,2 mm x 487,7 mm (8 1/4" x 11" til 13" x 19 1/4"))
Hvis Hæftefinisher-T1 er monteret, kan følgende papirformater rygfoldes: 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 12" x 18", 11" x 17", LGL, eller LTRR
Dobbelt parallel fold
A4R-arkene blevet foldet udad fire gange.
BEMÆRK!
Hvis den printede side skal foldes indeni, skal du vælge [Op (omvendt rækkefølge)] for [Forsiden opad/forsiden nedad].

Roter 90 grader

Hvis print har samme format, bliver arkene automatisk sætsorteret, og sættene arrangeres i siderækkefølge. Sættene afleveres i forskellige retninger således:
VIGTIGT!
Du kan kun vælge [Rotér 90 grader] i følgende tilfælde:
Hvis papirformatet er sat til [Auto] på skærmbilledet til valg af papirformat
Papirformater, der er kompatible med Roter 90 grader ilægges med både vandret og lodret retning.
Hvis [Automatisk papirskuffevalg Til/Fra] for den valgte papirkilde er slået 'Til' (Se "Aktivering af automatisk papirskuffevalg.")
Hvis der ikke er noget papir, der kan roteres, vil dokumenterne blive sætsorteret.

Forskydning

Vælger du [Forskydning], kan du også specificere antallet af printsæt, der skal forskydes. Hvert print forskydes en smule lodret i udbakken, som det er vist herunder.

Forsiden opad/forsiden nedad

Du kan angive om de printede ark skal leveres med forsiden opad eller nedad ved at trykke på [Forsiden opad/forsiden nedad] og vælge mellem følgende:
[Auto]:
Hvis du printer en enkeltsidet original, leveres de printede ark med forsiden opad. Ellers bliver de printede sider leveret med forsiden nedad.
[Forsiden ned (norm. ræk.følge)]:
Printede sider bliver altid leveret med forsiden nedad.
[Forsiden op (omv. rækkefølge)]:
Printede sider bliver altid leveret med forsiden opad.

Trim

Når både Hæftetrimmer-F1 og Tovejs trimmer-A1 er monteret:
Maskinen trimmer de forreste kanter og top/bund på print i statussen Ryghæftning.
Når kun Hæftetrimmer-F1 er monteret:
Maskinen trimmer de forreste kanter og top/bund på print i statussen Ryghæftning.
VIGTIGT!
Du kan kun vælge [Trim], hvis du har valgt [Ryghæftning].
BEMÆRK!
Hvis både Hæftetrimmer-F1 og Tovejs trimmer-A1 er monteret, kan du vælge trimningen af forkanten individuelt.

Rygpresning

Med denne status kan du presse ryggen i et ryghæftet hæfte.
VIGTIGT!
Statussen Rygpresning indstilles automatisk, når du vælger [Ryghæftning].
BEMÆRK!
For at sikre at indstillingen [Rygpresning] er effektiv, skal du ryghæfte mere end ni ark papir (inklusive et omslagsark).

Angiv antal kopier, der skal stakkes

Du kan angive antallet af printsæt, der skal stakkes i stableren.
VIGTIGT!
Du kan kun indstille [Angiv antal af kopistakke], hvis du vælger [Stablerområde] for <Leveringssted for stabler>.

Finishing-funktioner, der er tilgængelige med hver tilbehørsenhed

: Tilgængelig
-: Ikke mulig
Tilbehør
Sætsortér (Sideorden)
Staksortér (samme sider)
Forskydning
Rotér 90 grader
Hæftning
Hulning
Flere huller
Hjørne
Dobbelt
Ryghæftning
Ingen
-
-
-
-
-
-
Kopibakke-R2
-
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-W1 PRO
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-W1 PRO og hulleenhed
*1
-
-
*1
-
Hæftningsfinisher-W1 PRO og Multi Function Professional Puncher-A1
*1
-
-
*1
*1
Hæftningsfinisher-W1 PRO og Paper Folding Unit-J1
-
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO og hulleenhed
*1
-
*1
-
Hæftefinisher-W1 PRO og Multi Function Professional Puncher-A1
*1
-
*1
*1
Hæftefinisher-W1 PRO og Paper Folding Unit-J1
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO og Hæftetrimmer-F1
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO, Hæftetrimmer-F1 og Tovejs trimmer-A1
-
-
-
High Capacity Stacker-H1
*2
-
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-T1
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-T1 og ekstern hulleenhed
-
-
-
Hæftefinisher-T1
-
-
-
Hæftefinisher-T1 og ekstern hulleenhed
-
-
Tilbehør
Fold
Trim
Forsiden opad/forsiden nedad
Rygpresning
Rygfoldning
Z-foldning, C-fold, Half-fold, Accordion Z-fold, Dobbelt parallel fold
Hæfters forkant
Hæfters top/bund
Ingen
-
-
-
-
-
Kopibakke-R2
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-W1 PRO
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-W1 PRO og hulleenhed
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-W1 PRO og Multi Function Professional Puncher-A1
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-W1 PRO og Paper Folding Unit-J1
-
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO og hulleenhed
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO og Multi Function Professional Puncher-A1
-
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO og Paper Folding Unit-J1
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO og Hæftetrimmer-F1
-
-
Hæftefinisher-W1 PRO, Hæftetrimmer-F1 og Tovejs trimmer-A1
High Capacity Stacker-H1
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-T1
-
-
-
-
-
Hæftningsfinisher-T1 og ekstern hulleenhed
-
-
-
-
-
Hæftefinisher-T1
-
-
-
-
Hæftefinisher-T1 og ekstern hulleenhed
-
-
-
-
*1 Når du anvender brugerdefinerede papirformater, og både statussen Hulning og statussen Forskydning er valgt, kan papirkanten blive krøllet. Indstil i dette tilfælde statussen Forskydning til 'Fra'.
*2 Denne status er kun tilgængelig, hvis du indstiller stablerens leveringsdestination til [Stablerområde].

Maksimalt antal ark, du kan hæfte

Det højeste antal ark, der kan ryghæftes, varierer afhængigt af papirformatet.
Når Hæftningsfinisher-W1 PRO eller Hæftefinisher-W1 PRO er monteret
Papirformat
Hjørne
Dobbelt
Ryghæftning*
330 x 483 mm
-
-
25 ark
305 x 457 mm
-
-
25 ark
SRA3
-
-
25 ark
A3
50 ark
50 ark
25 ark
A4R
50 ark
50 ark
25 ark
A4
100 ark
100 ark
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
* Du kan kun ryghæfte, hvis Hæftefinisher-W1 PRO er monteret.
Når Hæftningsfinisher-T1 eller Hæftefinisher-T1 er monteret
Papirformat
Hjørne
Dobbelt
Ryghæftning*
305 x 457 mm (12" x 18")
-
-
16 ark
SRA3 (12 5/8" x 17 11/16")
-
-
-
A3
30 ark
30 ark
16 ark
B4
30 ark
30 ark
16 ark
A4R
30 ark
30 ark
16 ark
A4
50 ark
50 ark
-
B5R
-
-
-
B5
50 ark
50 ark
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
11" x 17"
30 ark
30 ark
16 ark
LGL
30 ark
30 ark
16 ark
LTRR
30 ark
30 ark
16 ark
LTR
50 ark
50 ark
-
EXEC
50 ark
50 ark
-
STMTR
-
-
-
STMT
-
-
-
* Du kan kun ryghæfte, hvis Hæftefinisher-T1 er monteret.
BEMÆRK!
For informationer om originalernes orientering og papirorienteringen ved udførelse af hæftning skal du se "Forhold mellem originalorienteringen og papirorienteringen."

VIGTIGT!
Vælger du status Hæftning, Hulning eller Z-fold, vil den papirside, der printes på, altid komme ud med forsiden nedad.
BEMÆRK!
For informationer om ekstraudstyr, se:
Er [Finishing] ikke valgt, er indstillingerne de samme, som hvis [Staksortér (samme sider)] er valgt.
Du kan få vist detaljerede informationer om det valgte papir ved at trykke på [Detaljer].
18K7-176