Registrering af et faxnummer

Denne status kan indstilles, når funktionen Fjernfax er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende funktionen Fjernfax, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Registrér modtagere] → [Angiv modtager].
3.
Tryk på [Registrér ny adresse].
4.
Tryk på [Fax].
5.
Tryk på [Navn].
6.
Indtast modtagernavnet → tryk på [Næste].
7.
Tryk på dropdown-listen → vælg en adresseliste fra 1 til 10.
Adresselister er en bekvem måde at klassificere modtagerne på.
Det faxnummer, du indtaster, vil blive lagret i den valgte adresseliste.
8.
Indtast modtagerens faxnummer med - (taltaster), og .
For instruktioner om udførelse af denne handling fra skærmbilledet Fax kan du se "Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner" i "Oversigt over denne funktion."
VIGTIGT!
Du kan ikke indsætte en pause eller et mellemrum i starten af et nummer.
BEMÆRK!
Hvis du indsætter en pause i slutningen af nummeret, er pausen altid 10 sekunder lang.
Tryk på [Vælg detaljer] for at indstille gruppeadressen, passwordet, ECM-AF, sendehastighed og udenbys. Hvis maskinen er indstillet til at anvende flere linjer, kan du også vælge den linje, der skal bruges til afsendelse.
Tryk på [Vælg detaljer] → angiv hver indstilling → tryk på [OK].
[Underadresse], [Password]:
Tryk på [Underadresse] → indtast modtagerens password med - (taltaster), og .
Tryk på [Password] → indtast modtagerens password med - (taltaster), og .
Tryk på [Bekræft] → gentag modtagers password for bekræftelse → tryk på [OK].
Hvis modtageren ikke har valgt et password til mål-underadressen, behøver du ikke indtaste et password.
<Sendehastighed>:
Tryk på dropdown-listen <Sendehastighed> → vælg <Sendehastighed>.
Hvis dokumentafsendelsen er længe om at gå i gang, kan det betyde, at telefonlinjerne i dit område er i dårlig stand. Vælg en lavere hastighed. Du kan vælge [33600 bps], [14400 bps], [9600 bps] eller [4800 bps].
<Vælg linje>:
Tryk på dropdown-listen <Vælg linje> → vælg linjen.
VIGTIGT!
Antallet af linjer, du kan vælge, bestemmes af indstillingen for [Antal sendelinjer] i [Indstil. for fjernafs. med fax] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering). (Se "Indstillinger for fjernafsendelse med fax.")
[Auto]: Der vælges en linje ud fra de indstillinger, du har foretaget for [Prioritetsafs.] i Vælg sendelinje i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering). (Se "Indstillinger for fjernafsendelse med fax.")
<Udenbys>:
Tryk på dropdown-listen <Udenbys> → vælg den ønskede indstilling.
Vælg [Udenbys (1)], hvis der ofte opstår sendefejl, når du foretager udenbys opkald (når nummeret er lagret i adresselisten). Fortsætter fejlene, kan du prøve at vælge [Udenbys (2)] eller [Udenbys (3)].
<ECM-AFS>:
Vælg [Til], hvis du vil anvende ECM-overførsel.
VIGTIGT!
Hvis du ønsker at vedhæfte en underadresse til dit sendejob, skal du sikre dig, at modtagerens telefax understøtter ITU-T standard underadresser. (Se "Afsendelse med en underadresse.")
9.
Tryk på [Luk] → [OK].
Hvis du udfører Styring af adgangsnummer for adressebogen, så udfør følgende handling.
Tryk på [Næste] → [Adgangs- nummer] → [Adgangs- nummer].
Indtast adgangsnummeret med - (taltaster) → tryk på [Bekræft].
Indtast adgangsnummeret igen til bekræftelse → tryk på [OK] → [OK].
18K7-0FA