Opdrachtsamenstelling

In deze modus kunt u verschillende gescande originelen combineren in één bestand en dit vervolgens naar een bepaalde bestemming sturen. Dit is handig als u alle originelen niet in één keer kunt laden. U kunt de documenten zowel in de aanvoer als op de glasplaat plaatsen.
1.
Druk op  → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Opdracht- samenstelling].
3.
Druk op [Sluiten].
4.
Druk op .
N.B.
Om het scannen te annuleren, drukt u op [Annuleren] of .
5.
Wanneer het scannen is voltooid, plaatst u uw volgende batch originelen → druk op .
Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, wijzig ze dan voordat u op drukt.
U kunt op [Wijzig instel.] drukken om de volgende instellingen te wijzigen:
Scanformaat: Scanformaten opgeven/registreren
2-zijdig: 2-Zijdig origineel
Dichtheid: Densiteit handmatig instellen
Type origineel: Instelling type origineel
6.
Nadat de laatste batch originelen is gescand, drukt u op [Start verzenden].

BELANGRIJK
U kunt alleen die instellingen wijzigen die verschijnen in [Wijzig instel.] wanneer u in de modus Opdrachtsamenstelling bent. U dient de benodigde scaninstellingen vooraf aan te geven.
Als u de originelen in de aanvoer plaatst, dient u de originelen uit het uitvoergedeelte voor originelen te verwijderen zodra een deel is gescand.
U kunt maximaal 999 pagina's tegelijk verzenden. Wanneer u [Opdracht- samenstelling], gebruikt, verschijnt er een melding waarin u wordt gevraagd of u de opdracht wilt verzenden zodra 999 pagina's originelen zijn gescand. Als u selecteert dat u de opdracht wilt verzenden, worden de gescande 999 pagina's verzonden. Als u de opdracht annuleert, worden de gescande pagina's niet verzonden.
N.B.
Als u originelen met verschillende formaten in de aanvoer plaatst, stelt u [Versch. orig. formaten] in. (Zie "Verschillende origineelformaten.")
Als u enkelzijdige originelen met dubbelzijdige originelen wilt scannen en ze als dubbelzijdige originelen wilt opslaan, verdeel de originelen dan in enkelzijdige en dubbelzijdige batches. Als de eerste batch, bijvoorbeeld, bestaat uit dubbelzijdige originelen, stelt u [2-Zijdig origineel] in. Daarna moet u [2-Zijdig origineel] handmatig instellen of annuleren voor elke batch originelen die u scant.
18JC-10L