Apparaathandtekening-/Gebruikershandtekeningcertificaat controleren

BELANGRIJK
U kunt niet op [Bevestig certificaat apparaathandtekening] drukken als het certificaat en het sleutelpaar voor het toevoegen van een apparaathandtekening niet zijn aangemaakt. Voor meer informatie over het certificaat en sleutelpaar voor het toevoegen van een apparaathandtekening, raadpleegt u "Sleutelpaar en apparaatcertificaat instellen/controleren."
U kunt niet op [Bevestig certificaat gebruikershandtekening] drukken als het certificaat en het sleutelpaar voor het toevoegen van een gebruikershandtekening niet zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over het installeren van een gebruikerscertificaat raadpleegt u "Installing a Certificate File."

Bevestigen van het apparaathandtekening certificaat

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe een algemene gebruiker het certificaat dat nodig is voor het verzenden van een PDF- of XPS-bestand met een apparaathandtekening kan controleren.
Met de volgende procedure kunt u alleen het apparaatcertificaat controleren. Voor meer informatie over hoe de beheerde het sleutelpaar en de apparaatcertificaatinformatie kan controleren, raadpleegt u "Sleutelpaar en apparaatcertificaat instellen/controleren."
De volgende procedure kan worden uitgevoerd wanneer de functie Apparaathandtekening PDF/XPS beschikbaar is voor gebruik. Voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de functie Apparaathandtekening PDF/XPS te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Bevestig certificaat apparaathandtekening].
Om een certificaat te verifiëren, drukt u op [Certif. contr.].
3.
Druk op [OK].

Controleren van een gebruikershandtekening certificaat

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe een algemene gebruiker het certificaat dat nodig is voor het verzenden van een PDF- of XPS-bestand met een gebruikershandtekening kan controleren.
U kunt met de volgende procedure alleen het gebruikerscertificaat voor de ingelogde algemene gebruiker controleren. Voor meer informatie over hoe de beheerder het sleutelpaar en het gebruikerscertificaat van alle algemene gebruikers kan controleren, raadpleegt u "Controleren van een sleutelpaar en gebruikerscertificaat."
De volgende procedure kan worden uitgevoerd wanneer de functie Gebruikershandtekening PDF/XPS beschikbaar is voor gebruik. Voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de functie Gebruikershandtekening PDF/XPS te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Bevestig certificaat gebruikershandtekening].
Om een certificaat te verifiëren, drukt u op [Certif. contr.].
3.
Druk op [OK].
18JC-263