Instellen van Handmatige aflevering

U kunt instellen dat de apparaatinformatie handmatig wordt afgeleverd.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Verdeelinstellingen Apparaatinformatie].
3.
Druk op [Handmatige verdeling] voor <Verzendinstellingen>.
4.
Selecteer de apparaatgegevens die u wilt verspreiden → druk op [Volgende].
Druk op [Aan] zodat een item de gegevens aflevert.
Als u op [Aan] drukt voor <Instellingen/Registratie waarde>, stel <Netwerkinstellingen> dan in. U kunt op [Inclusief] drukken → [OK] om de netwerkinstellingen af te leveren.
5.
Selecteer de bestemming → druk op [Start handm. verdelen].
Als u het afleveren wilt annuleren, drukt u op [Annuleren].
Wanneer het afleveren is voltooid, controleer dan de afleverresultaten in de kolom 'Status' op het scherm Handmatige levering.
N.B.
Zelfs als u drukt op [Annuleren] wordt de aflevering niet geannuleerd voor machines waarop de informatie al is ontvangen. Afleveren aan de volgende geselecteerde machine zal worden geannuleerd.
6.
Druk op [OK] → [OK].

BELANGRIJK
Tijdens het afleveren van informatie zullen de volgende machines hun informatie niet bijwerken:
Machines die een verzendopdracht uitvoeren
Machines die gegevens importeren of exporteren via de externe UI
De cliënt machine die de apparaatinformatie van een andere host machine ontvangt, zal het adresboek niet bijwerken.
De cliënt machine die een afdrukopdracht uitvoert, zal de printerinstellingen niet bijwerken.
18JC-26Y