Rapporten uitvoeren

U kunt een lijst met verzend-/ontvangst- of faxinstellingen afdrukken die zijn opgegeven via het scherm Instellingen/Registratie als aparte lijsten met gebruikersgegevens. Dit is handig voor het controleren van de details van de instellingen.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
N.B.
Er kunnen alleen lijsten worden afgedrukt als A3-, A4- of A4R (normaal, gerecycled, dun of gekleurd) in een papierbron is geplaatst waarvan de instellingen bij [Overige] bij [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] bij [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) zijn ingesteld op 'Aan'. Als echter [Controleer type papier] voor [Kopie] is ingeschakeld in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit], kunt u niet afdrukken via een papierbron waarvoor kleurenpapier is opgegeven. (Zie "Automatische selectie papierlade inschakelen.")
Voor meer informatie over lijsten met gebruikersgegevens raadpleegt u "Lijst met gebruikersgegevens."

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Afdrukrapport].
Afdrukken van de Lijst met gebruikersgegevens voor verzenden/ontvangen:
Afdrukken van de Lijst met gebruikersgegevens voor fax:
Afdrukken van de Lijst met gebruikersgegevens voor verzenden/ontvangen:
Druk op [Ja] → [TX/RX lijst met gebruikersgegevens].
Afdrukken van de Lijst met gebruikersgegevens voor fax:
Druk op [Ja] → [Lijst met gegevens faxgebruikers].
18JC-0A9