Väritilojen vaihtaminen

Tämä laite on varustettu Automaatinen värinvalinta -toiminnolla, joka tunnistaa onko tiedosto värillinen vai mustavalkoinen, ja sen jälkeen asettaa automaattisesti joko Täysväri tai Mustavalkoinen -tilan. Voit vaihtaa väritilan tarvittaessa myös manuaalisesti Täysväri, Mustavalkoinen, Yksi väri ja Kaksi väriä -tilojen välillä.
Tässä jaksossa kuvataan esimerkkinä postilokeroon tallennetun tiedoston valitseminen ja tulostaminen.
Autom. (Väri/MV)
Jos Automaattinen (Väri/MV) on valittu, laite tunnistaa automaattisesti onko tiedosto värillinen vai mustavalkoinen. Värilliset tiedostot tulostetaan Täysväri-tilassa ja mustavalkoiset tulostetaan Mustavalkoinen-tilassa.
Mustavalkoinen
Mustavalkoinen-tila tulostaa aina mustavalkoisena riippumatta siitä, onko tiedosto värillinen vai mustavalkoinen.
Yksi väri
Yksi väri -toiminnolla voit tehdä yksivärisiä kopioita.
*1 Tiedosto
*2 Tuloste
Kaksi väriä
Kaksi väriä -tilassa voit tulostaa kaksiväritulosteita, jotka koostuvat valitsemastasi väristä ja mustasta.
*1 Tiedosto
*2 Tuloste
TÄRKEÄÄ
Voit valita Yksi väri -tilassa ja Kaksi väriä -tilassa väriksi Punainen, Vihreä, Sininen, Keltainen, Magenta tai Syaani.
Lokeroon tallennettuja tiedostoja, jotka muodostuvat mustavalkoisista kuvista, ei voi tulostaa Kaksi väriä -toiminnolla. Lokeroon tallennettuja tiedostoja, jotka muodostuvat värillisistä ja mustavalkoisista kuvista, voi tulostaa Kaksi väriä -toiminnolla.
HUOMAUTUS
Kun tulostetaan lokeroihin tallennettuja CMYK-tiedostoja, vain [Autom. (Väri/Mustav.)] on valittavissa. (Täysvärisiä CMYK-tiedostoja voi tulostaa vain määrittämällä [Autom. (Väri/Mustav.)]. Mustavalkoisia CMYK-tiedostoja tulostettaessa voi määrittää myös [Mustav.].)
Yksi väri -toiminto ja Kaksi väriä -toiminto ovat käytettävissä kun tulostetaan tiedostoa lokerosta.
Jos tiedosto, joka koostuu värillisistä ja mustavalkoisista kuvista, jotka on tallennettu lokeroon käyttämällä [Tallenna lokeroon] -toimintoa Kopiotoiminnolla tai käyttämällä Skannaa ja tallenna -toimintoa, ja tiedosto tulostetaan Kaksi väriä -toiminnolla, mustavalkoinen sivu lasketaan väritulosteeksi. Jos tiedosto, joka koostuu värillisistä ja mustavalkoisista kuvista, jotka on tallennettu lokeroon tietokoneesta, ja tiedosto tulostetaan Kaksi väriä -toiminnolla, mustavalkoinen sivu lasketaan mustavalkoiseksi tulosteeksi.

1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Valitse väri].
4.
Valitse [Autom. (Väri/Mustav.)], [Mustav.], [Yksi väri] tai [Kaksi väriä].
Jos [Muistiväline] on valittu vaiheessa 1, voit valita vain [Autom. (Väri/Mustav.)] tai [Mustav.].
Jos [Autom. (Väri/Mustav.)] tai [Mustav.] on valittu:
Paina [OK].
Jos [Yksi väri] on valittu:
Valitse haluamasi väri ([Punainen], [Vihreä], [Sininen], [Keltainen], [Magenta] tai [Syaani]) → paina [OK].
Jos [Kaksi väriä] on valittu:
Valitse väri, jonka haluat yhdistää mustaan ([Punainen], [Vihreä], [Sininen], [Keltainen], [Magenta] tai [Syaani]) → paina [OK].
5.
Paina [Aloita tulostus].

HUOMAUTUS
Jos väritulostus tapahtuu mustavalkotulostuksen jälkeen, näkyviin saattaa tulla viesti, joka ilmoittaa laitteen valmistautuvan väritulostukseen. Odota hetki kunnes viesti katoaa. Väritulostus käynnistyy viestin kadottua.
Jos valitset [Vanha valokuva] kohdassa Säädä värin pikavalintaa, väritilaksi asetetaan automaattisesti 'Yksi väri (Katsopia)’.
Oletusasetus on 'Autom. (Väri/MV)'.
Voit tallentaa väritilan kohtaan [Muuta oletusasetuksia]. (Katso "Kopiotoiminnon oletusasetusten muuttaminen/alustaminen.")
18F1-174