Väritilojen vaihtaminen

Tämä laite on varustettu Automaatinen värinvalinta -toiminnolla, joka tunnistaa onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen, ja sen jälkeen asettaa joko Täysväri tai MV -tilan. Voit vaihtaa väritilan tarvittaessa myös manuaalisesti Täysväri, Mustavalkoinen, Yksi väri ja Kaksi väriä -tilojen välillä.
TÄRKEÄÄ
Jos skannaat erikokoisia alkuperäisiä asettamatta Erikokoiset alkuperäiset -tilaa tai valitsematta ei-vakiokokoa paperikooksi, laite ei ehkä pysty tunnistamaan ovatko alkuperäiset värillisiä vai mustavalkoisia.
Autom. (Väri/MV)
Jos Automaattinen (Väri/MV) on valittu, laite tunnistaa automaattisesti onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen. Värilliset alkuperäiset kopioidaan Täysväri-tilassa ja mustavalkoiset kopioidaan MV-tilassa.
Täysväri
Täysväri-tilassa laite kopioi aina väreissä riippumatta siitä, onko kyseessä värillinen vai mustavalkoinen alkuperäinen.
Mustavalkoinen
MV-tila kopioi aina mustavalkoisena riippumatta siitä, onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen.
Yksi väri
Yksi väri -toiminnolla voit tehdä yksivärisiä kopioita.
*1 Alkuperäinen
*2 Kopio
Kaksi väriä
Kaksi väriä -tilassa voit tulostaa kaksiväritulosteita, jotka koostuvat valitsemastasi väristä ja mustasta.
*1 Alkuperäinen
*2 Kopio
TÄRKEÄÄ
Kun Automaattinen (Väri/MV) -toiminto on asetettu, mustavalkoiset kopiot tulostuvat samalla nopeudella kuin värikopiot.
Kun Automaattinen (Väri/MV) -toiminto on asetettu ja alkuperäisissä on värillisiä alueita, laite kopioi ne Täysväri-tilassa. Laite saattaa kuitenkin skannata värilliset alkuperäiset Mustavalkoinen-tilassa seuraavissa tapauksissa. Jos haluat välttää tämän, aseta väritilaksi 'Täysväri'.
Jos alkuperäiset sisältävät vähän värillisiä osia
Jos värilliset alueet sijaitsevat alkuperäisissä vain allaolevan kuvan varjostetuissa osissa, kun alkuperäiset asetetaan syöttölaitteeseen.
Jos alkuperäisen värilliset alueet ovat lähes mustia.
Jos alkuperäisessä on vain hyvin vaaleita värejä.
Voit valita Yksi väri -tilassa ja Kaksi väriä -tilassa väriksi Punainen, Vihreä, Sininen, Keltainen, Magenta tai Syaani.
HUOMAUTUS
Jos [Käytä autom. (Väri/Mustav.)] kohdassa [Valitse väriasetukset kopiolle] on asennossa 'Ei', [Autom. (Väri/Mustav.)] ei ole näkyvissä. (Katso "Automaattisen värinvalinta -toiminnon esto.")
Jos [Käytä täysväriä] kohdassa [Valitse väriasetukset kopiolle] on asennossa 'Ei', [Täysväri] ei ole näkyvissä. (Katso "Täysväri-toiminnon esto.")
Jos mustavalkoinen asiakirja kopioidaan Täysväri -tilassa, Yksi väri -tilassa ja Kaksi väriä -tilassa se lasketaan värikopioksi.

1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Valitse väri].
3.
Paina [Autom. (Väri/Mustav.)], [Täysväri], [Mustav.], [Yksi väri] tai [Kaksi väriä].
Jos [Autom. (Väri/Mustav.)], [Täysväri] tai [Mustav.] on valittu:
Jos [Yksi väri] on valittu:
Jos [Kaksi väriä] on valittu:
Jos [Autom. (Väri/Mustav.)], [Täysväri] tai [Mustav.] on valittu:
Paina [OK].
Jos [Yksi väri] on valittu:
Valitse haluamasi väri ([Punainen], [Vihreä], [Sininen], [Keltainen], [Magenta] tai [Syaani]) → paina [OK].
Jos [Kaksi väriä] on valittu:
Valitse väri, jonka haluat yhdistää mustaan ([Punainen], [Vihreä], [Sininen], [Keltainen], [Magenta] tai [Syaani]) → paina [OK].

HUOMAUTUS
Jos väritulostus tapahtuu mustavalkotulostuksen jälkeen, näkyviin saattaa tulla viesti, joka ilmoittaa laitteen valmistautuvan väritulostukseen. Odota hetki kunnes viesti katoaa. Väritulostus käynnistyy viestin kadottua.
Jos valitset [Vanha valokuva] Värin pikavalinta -tilassa, väritilaksi asetetaan automaattisesti 'Yksi väri'.
Oletusasetus on 'Autom. (Väri/MV)' kaikille Kopiotoiminnoille.
Jos haluat käyttää jotain väritilaa oletusasetuksena, voit tallentaa haluamasi väritilan kohdassa [Muuta oletusasetuksia]. (Katso "Kopiotoiminnon oletusasetusten muuttaminen/alustaminen.")
Jos asetat Juliste-tilan kun väriasetuksena on 'Autom. (Väri/MV)', väritilaksi asetetaan automaattisesti 'Täysväri'.
18F1-0W3