Tallennetun osoitteen tarkistaminen/muokkaaminen/poistaminen

Voit tarvittaessa muuttaa tallennetun osoitteen tietoja. Voit kuitenkin muokata ja poistaa osoitteita jotka on tallennettu Paikalliseen osoitekirjaan.

Tallennettujen osoitteiden tietojen tarkistaminen/muuttaminen

1.
Paina  → [Faksi] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Tall./Muokkaa].
3.
Valitse muutettava vastaanottaja → paina [Tiedot/Muokkaa].
Ohjeet Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien hakemisesta, katso "Osoitekirjan ikkuna."
4.
Muokkaa tarvittavia asetuksia.
Et voi muuttaa ryhmäosoitteen Osoitelistaa, etkä vastaanottajaa joka on tallennettu ryhmäosoitteeseen.
HUOMAUTUS
Lisätietoja faksiasetuksista, katso "Faksinumeroiden tallentaminen."
Lisätietoja ryhmäosoitteiden asetuksista, katso "Ryhmäosoitteiden tallentaminen."
5.
Paina [OK] → [Sulje] → [OK].
Jos hallitset Osoitekirjan hakunumeroita, suorita toimenpide vaiheessa 9 kohdassa "Faksinumeroiden tallentaminen."

Tallennettujen osoitteiden poistaminen

1.
Paina  → [Faksi] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Tall./Muokkaa].
3.
Valitse poistettava vastaanottaja → paina [Poista].
Ohjeet Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien hakemisesta, katso "Osoitekirjan ikkuna."
4.
Paina [Kyllä].
5.
Paina [Sulje] → [OK].
18F1-104