Varmenteen voimassaolon varmistaminen käyttämällä Varmenteen sulkulistaa

Voit varmistaa varmenteen voimassaolon käyttämällä Varmenteen sulkulistaa (CRL). Voit myös poistaa tarpeettoman Varmenteen sulkulistan.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Varmenteiden asetukset].
3.
Paina [Varmenteen sulkulista (VSL)] → valitse seuraava vaihe.
Varmista varmenteen voimassaolo:
Poista varmenteen sulkulista:
Varmista varmenteen voimassaolo:
Valitse haluamasi varmenteen sulkulista → paina [VSL-tiedot] → [Varmista VSL].
Vahvista varmenteen voimassaolo näytön tuloksen avulla.
TÄRKEÄÄ
Lisätietoja tarkistuksen tuloksesta, katso "Network/Security."
Paina [OK].
HUOMAUTUS
Tarkistaaksesi varmenteen julkaisijan, paina [Sarjanumerolista].
Poista varmenteen sulkulista:
Valitse varmenne jonka sulkulistan haluat poistaa → paina [Poista].
Paina [Kyllä].
4.
Paina [OK] → [OK].

TÄRKEÄÄ
Ohjeet varmenteiden sulkulistan asentamiseksi, katso "Installing a Certificate File."
HUOMAUTUS
Voit tallentaa enintään 50 varmenteen sulkulistaa.
18F1-25R