Käyttöpaneelin näytön asettaminen

Voit määrittää käyttöpaneelin näytön asetukset.

Tilavalvonta/Peruuta-ikkunan pääsyn rajoitus

Jos käytät kirjautumispalvelua, voit estää pääsyn Tilavalvonta/Peruuta-ikkunaan.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Näytä työn tila ennen autentikointia.].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Jos [Näytä työn tila ennen autentikointia.] on asennossa 'Ei':
: Näytetään -: Ei näytetä
Osastotunnusten hallinta tai kirjautumispalvelu, kuten SSO-H
Tilavalvonta/Peruuta-ikkuna
[Työ], [Paperi]
[Väriaine/Muu]
Ennen kirjautumista
-
Kirjautumisen jälkeen
TÄRKEÄÄ
Vaikka asetat Näytön tila ennen autentikointia asentoon 'Ei', pääsy Tilavalvonta/Peruuta-ikkunnaan on estetty vain jos kirjautumispalvelu on asetettu.

Työlokien näyttö Tilavalvonta/Peruuta-ikkunasta

Voit asettaa näytetäänkö työlokit Tilavalvonta/Peruuta-ikkunasta. Tietoja Tilavalvonta/Peruuta-ikkunan näyttötiedoista, katso "Tilavalvonta/Peruuta."
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Näytä työloki].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Jos et halua näyttää työlokeja, paina [Ei] → aseta nimikkeet kohtaan <Hae työloki hallintaohjelmalla.> → paina [OK].
Press [Salli] salliaksesi työlokien kokoamisen käyttämällä hallintaohjelmaa.

Automaattisten palautusasetusten muutosten estäminen

Jos asetat tämän toiminnon asentoon 'Kyllä', tavalliset käyttäjät eivät voi käyttää seuaavia toimintoja:
[Autom. palautusaika] kohtaan [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus) (Katso "Automaattinen palautusaika.")
[Toiminta automaattisen nollauksen jälkeen.] kohtaan [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus) (Katso "Oletusnäyttö Automaattisen palautuksen jälkeen.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset] → [Rajoita automaattista nollausaikaa].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Jos et halua estää muutoksia Automaattisen palautuksen asetuksiin, paina [Ei].
18F1-26E