Lomakkeiden tallennus Kuvan upotus -toimintoa varten

Voit tallentaa kuvalomakkeita ja yhdistää niitä tulosteisiin Kuvan upotus -toiminnolla Kopio- ja Tallennetut tiedostot -toiminnossa. Lisätietoja Kuvan upotus -toiminnosta, katso "Kuvan upotus" tai "Kuvan upotus."
Tämä tila voidaan asettaa kun Kaksipuolinen värikuvanlukija K1 on asennettu. (Katso "Kaksipuolinen värikuvanlukija K1.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tulostus- asetukset].
3.
Paina [Tallenna lomake] → [Tallenna].
4.
Valitse kuvalomakkeen sisältävän alkuperäisen koko → paina [Seuraava].
HUOMAUTUS
Valitaksesi tuumakokoisen paperin, paina [Tuumakoko].
5.
Määritä halutut skannausasetukset.
Jos haluat muuttaa väritilaa, paina [Valitse väri]. (Katso "Väritilojen vaihtaminen" kohdassa "Kopio" tai "Väritilan vaihtaminen" "Skannaa ja tallenna").
Jos haluat muuttaa zoomaussuhdetta, paina [Kopiosuhde]. (Katso "Kopiosuhteiden muuttaminen" kohdassa "Kopio" tai "Zoomaussuhteen muuttaminen" "Skannaa ja tallenna").
Jos haluat säätää taustan tummuutta, paina [Taustan tummuus]. (Katso "Taustan tummuuden säätäminen" kohdassa "Kopio" tai "Taustan tummuuden säätäminen" "Skannaa ja tallenna").
Jos haluat asettaa Negatiivi/Positiivi-tilan, paina [Negatiivi/Positiivi]. (Katso "Kuvan sävyjen kääntäminen (Negatiivi/Positiivi)" kohdassa "Kopio" tai "Kuvan sävyjen kääntäminen (Negatiivi/Positiivi)" "Skannaa ja tallenna").
Jos haluat nimetä kuvalomakkeen, paina [Lomakkeen nimi].
6.
Aseta kuvalomakkeen sisältävä alkuperäinen valotuslasille → paina .
Tarkistaaksesi kuvalomakkeen tiedot:
Valitse haluamasi kuvalomake → paina [Tiedot].
Tarkistaaksesi lomakkeina tallennetut kuvat, paina [Tarkistustuloste] → valitse paperikoko → paina [Aloita tulostus].
, → press [OK].
Jos haluat muuttaa kuvalomakkeen nimen, paina [Muuta lomakkeen nimeä].
Poistaaksesi kuvalomakkeen:
Valitse kuvalomake jonka haluat poistaa → paina [Poista].
Paina [Kyllä].

TÄRKEÄÄ
Enintään 100 kuvalomaketta voidaan tallentaa. Tämä määrä vaihtelee riippuen kiintolevyn vapaasta tilasta.
Muista asettaa kuvalomakkeen sisältävä alkuperäinen valotuslasille. Kuvalomaketta ei voi skannata syöttölaitteella.
HUOMAUTUS
Kuvalomakkeita voi tallentaa laitteeseen myös tietokoneesta.
Jos lomakkeelle ei syötetä nimeä, käytetään päiväystä ja kellonaikaa.
Ohjeet merkkien syöttämiseksi, katso "Merkkien kirjoittaminen kosketusnäytön painikkeilla."
18F1-08S