De systeembeheerders-ID en pincode instellen

Stel het account voor de systeembeheerder 'ID systeembeheerder' in. U kunt ook een pincode instellen bij de ID systeembeheerder. Als de 'ID systeembeheerder' is opgegeven, hebt u bijvoorbeeld uitsluitend beheerdersrechten-toegang tot <Netwerk> en <Beheerinstellingen> als de ID systeembeheerder en bijbehorende pincode juist zijn ingevoerd. De instellingen van de ID systeembeheerder zijn essentieel voor de beveiliging van het apparaat en het is dus belangrijk dat alleen beheerders de ID systeembeheerder en pincode weten.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Beheerinstellingen>.
Als de Systeembeheerder-ID al is ingesteld
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
3
Selecteer <Gebruikersbeheer>  <Instellingen Systeembeheerderinformatie>.
4
Selecteer <Systeembeheerder-ID en pincode>.
5
Geef de systeembeheerders-id en pincode op.
Geef de <Systeembeheerder-ID>  <Pincode systeembeheerder> op.
Voer in ieder item het nummer in, en druk op <Toepassen> ().
Als het scherm Bevestigen wordt weergegeven, voert u de pincode nogmaals in om deze te bevestigen.
U kunt geen ID of pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals '00' of '0000000'.
U kunt de instellingen van Systeembeheerder-ID en pincode annuleren door de informatie die hebt ingevoerd in  te annuleren en op <Toepassen> () te drukken terwijl de velden leeg zijn.
Naam van systeembeheerder instellen
Vergeet uw pincode niet. Weet u uw pincode niet meer, neem dan contact op met de plaatselijke officiële Canon-dealer of de Canon-help-lijn.
Instellingen configureren via de UI op afstand
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. Klik op [Instellingen/registratie] [Gebruikersbeheer]  [Systeembeheerderinformatie]  [Bewerken] en geef de gewenste instellingen op.
Via de UI op afstand kunt u verschillende gegevens opslaan, zoals contactgegevens, opmerkingen van de beheerder, de installatielocatie van het apparaat en de instellingen die u kunt opslaan via het bedieningspaneel. De opgeslagen gegevens kunt u bekijken op de pagina [Apparaatinformatie] van de UI op afstand. Gegevens van systeembeheerder controleren
Aanmelden bij het apparaat
Als u toegang wilt nemen tot items waarvoor beheerdersrechten zijn vereist (zoals <Netwerk> en <Beheerinstellingen>) terwijl het Systeembeheerders-ID is opgegeven, wordt het aanmeldingsscherm weergegeven. Aanmelden bij het apparaat
U moet ook de Systeembeheerder-ID en de pincode opgeven als u wilt inloggen met de UI op afstand in de stand Systeembeheerder. De UI op afstand starten
258A-041