Poortnummers wijzigen

Poorten vormen het eindpunt van het communicatietraject tussen apparaten. Belangrijke protocollen maken meestal gebruik van vaste poortnummers. Een nadeel hiervan is dat apparaten met deze poortnummers kwetsbaar zijn voor aanvallen, iedereen weet de poortnummers namelijk. De netwerkbeheerder kan de beveiliging verder verbeteren door andere poortnummers te gebruiken. Als u een poortnummer hebt gewijzigd, moet u het nieuwe nummer doorgeven aan de communicerende apparaten, zoals computers en servers. Configureer de instellingen voor poortnummers afhankelijk van de netwerkomgeving.
Als u het poortnummer voor de proxyserver wilt wijzigen, raadpleegt u Een proxy instellen.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>  <Instellingen poortnummer>.
4
Selecteer het protocol waarvoor u het poortnummer wilt veranderen.
Meer informatie over protocollen
<LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
<HTTP> HTTP-communicatie uitschakelen
<POP3> I-Faxen ontvangen om af te drukken
<SNMP> De machine bewaken en bedienen met SNMP
<Multicast Discovery> Het apparaat beheren vanuit de Apparaatbeheersystemen
5
Voer het poortnummer in, en druk op <Toepassen>.
6
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
258A-048