I-Faxen ontvangen om af te drukken

Internet Fax (I-Fax) is een functie die een bestand zoals TIFF-afbeeldingsbestanden aan een e-mail toevoegt en verzendt. Dit apparaat kan I-Faxen ontvangen en afdrukken. I-Faxes kunnen op de opgegeven intervallen automatisch worden ontvangen, en ook handmatig worden ontvangen.

De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren

Configureer de ontvangstinstelling voor I-Faxes vanaf een computer, en de afdrukinstellingen vanaf het bedieningspaneel van dit apparaat.
Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand.
Vanaf een computer
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]  [E-mail-/I-faxinstellingen].
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op.
[POP-server]
Voer met alfanumerieke tekens de naam van de POP3-server of het IP-adres in voor het ontvangen van I-Faxen in.
[Gebruikersnaam]
Voer met alfanumerieke tekens de gebruikersnaam in voor het opgegeven e-mail-account.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke tekens in [Wachtwoord].
[POP RX]
Schakel het selectievakje in als u I-Faxen wilt ontvangen.
[POP-interval]
Hiermee stelt u de interval (in minuten) in voor automatische verbinding met de POP3-server. Als er I-Fax-documenten op de server staan, worden die automatisch ontvangen en afgedrukt.
Automatische ontvangst uitschakelen
Stel [POP-interval] in op [0]. Als [0] is ingesteld, ontvangt u I-Faxen handmatig. I-Faxen handmatig ontvangen
[Gebruik APOP-authenticatie]
Schakel het selectievakje in om het wachtwoord tijdens het verificatieproces te coderen met APOP.
[Gebruik TLS voor POP]
Schakel het selectievakje in om de communicatie met de POP3-server met behulp van TLS te versleutelen. Schakel desgewenst het selectievakje voor [Certificaat verifiëren] of [Voeg CN toe aan verificatie-items] in.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Vanaf het bedieningspaneel
8
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
 De instelling voor dubbelzijdig afdrukken opgeven
<Afdrukken op beide zijden>
 Het papierformaat opgeven
<RX-afdrukformaat>
Afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt, moet u mogelijk de instelling van de POP3-poort veranderen (Poortnummers wijzigen). Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.

I-Faxen handmatig ontvangen

Als de ontvangstinstelling voor I-Fax volledig is geconfigureerd vanaf de POP3 server, kunt u I-Faxen handmatig ontvangen en ze afdrukken. Als u automatisch verbinding met de server wilt maken voordat u I-Faxen ontvangt, of als het apparaat zodanig is geconfigureerd dat het niet automatisch I-Faxen ontvangt, kunt u I-Faxen als volgt handmatig ontvangen.
1
Druk op <Statusmonitor> ().
2
Selecteer <RX-opdracht>.
3
Selecteer <Control. I-fax RX>.
Maak verbinding met de POP3-server. Als er een document op de server staat, begint het afdrukken.
Een ontvangen document aan beide zijden van het papier afdrukken: <Afdrukken op beide zijden>
Blijven afdrukken als de toner bijna op is: <Door. m afdr. bij lege cart.>
258A-03E